0

Inhoudsopgave

0591.08_cover__cover-1422537194

Samenwerking tussen organisaties in de bouwprocesketen

Duurzaam samenwerken, een langdurige overeenkomst op basis van gelijkwaardigheid, biedt waardevolle kansen. Het helpt faalkosten te verminderen, rendementen te verhogen en de kwaliteit van uw bouwwerken te verbeteren. Meer over dit thema vindt u in deze brochure van BouwBeter, die een weerslag is van de themamiddag Samenwerken in de bouwprocesketen (januari 2008).


Artikelnummer 591.08
Auteur(s) Geerhard Bolte
Aantal pagina's 14
Jaar van uitgave 2008