0

publicatie: Samenwerking tussen organisaties in de bouwprocesketen

1 Samenwerking tussen organisaties in de bouwprocesketen

1 Samenwerking tussen organisaties in de bouwprocesketen

Samenwerken doen alle bedrijven in de bouwprocesketen. Veelal op basis van een éénmalige inkooprelatie in de vorm van een contract. De laagste prijs is dan meestal het belangrijkste onderdeel van dit contract. Maar het kan ook anders. Duurzame samenwerking over meerdere projecten heen is daarbij een weg. Dat stelt eisen aan de betrokken organisatie en biedt ook kansen. Dit themablad is de weerslag van een bijeenkomst die BouwBeter heeft georganiseerd over duurzame samenwerking in de bouwprocesketen.

BouwBeter: Inspiratie voor vernieuwend ondernemen
BouwBeter is hét innovatienetwerk waarin enthousiaste ondernemers uit de gehele bouwprocesketen met elkaar werken aan vernieuwing, innovatie en de tevredenheid van hun klanten. SBR coördineert dit project en stelt de resultaten beschikbaar aan de sector. De deelnemers van BouwBeter vormen de voorhoede van marktgericht ondernemen in de keten.

BouwBeter wil de traditionele aanpak in de bouwketen doorbreken en biedt inspiratie voor vernieuwend ondernemen.
Kenmerkend daarbij is de diversiteit aan doelgroepen uit de bouwprocesketen die met elkaar het gesprek aangaan. De leden van BouwBeter bepalen zelf hun thema's van vernieuwing, gaan hierover intensief en gestructureerd met elkaar in gesprek en leren van elkaar bij het effectief in praktijk te brengen hiervan. Daarnaast treedt BouwBeter actief naar buiten met spraakmakende opinies, om ook anderen te stimuleren en motiveren bij hun vernieuwingsactiviteiten.

www.BouwBeter.nl