0
STUDENTENEDITIE2015 3D 750px

DOWNLOAD GRATIS INKIJKEXEMPLAAR


Interesse in nog meer SBR-Referentiedetails online?

Check dan de online omgeving van 
SBR-Referentiedetails.nl.

SBR-Referentiedetails Studenteneditie 2015

8e herziene druk

Voor studenten, de toekomstige bouwkundigen van Nederland, is het van groot belang dat zij in de praktijk in staat zijn bouwtechnische details te ontwerpen en te toetsen. De SBR-Referentiedetails Studenteneditie 2015 helpt hierbij.

Deze achtste herziene druk bevat een selectie uit de alom bekende SBR-Referentiedetails woningbouw en is volledig aangepast aan de nieuwe thermische isolatie-eisen die per 1 januari 2015 in het Bouwbesluit 2012 zijn voorgeschreven.


Al ruim 10.000 studenten bediend!

De SBR-Referentiedetails woningbouw Studenteneditie heeft al ruim 10.000 studenten geholpen bij het bouwtechnisch ontwerpen en toetsen tijdens hun studie.


Met dit studieboek maakt u kennis met de uitgebreide serie tekeningen van bouwkundige aansluitingen, waarbij de toepassingsmogelijkheden van bouwsystemen en -producten zijn aangegeven. Verder zijn ook de bouwfysische prestaties van de aansluitingen vermeld.

Hiermee wordt meteen duidelijk dat aan de bouwregelgeving wordt voldaan. Bij elk detail worden ook duidelijke praktische aandachtspunten voor ontwerp, bouwvoorbereiding en uitvoering gegeven. Naast de details bevat het studieboek ook een praktische uitleg over de achtergrond van de detailopbouw en hoe de details in de praktijk daadwerkelijk worden gebruikt en toegepast. De SBR-Referentiedetails worden ook in diverse normen en praktijkrichtlijnen als voorbeelden gebruikt.

De achtste herziene uitgave:

  • is speciaal ontwikkeld voor studenten Bouwkunde;
  • voldoet aan de gedifferentieerde Rc-waarde zoals per 1 januari 2015 is opgenomen in het Bouwbesluit 2012;
  • is gebaseerd op de SBR-Referentiedetails die alle driedimensionaal doorgerekend zijn conform de NEN 1068;
  • geeft een uitgebreide uitleg over het gebruik van detailbladen;
  • is een handig naslagwerk voor studenten en bouwkundige starters.


Artikelnummer 684.15
ISBN 978 90 5367 605 9
Auteur(s) H. Nieman
Aantal pagina's 400
Jaar van uitgave 2015