0

publicatie: Spanningen in tegel- en natuursteenvloeren door vocht- en temperatuursinvloeden

Woord vooraf

Woord vooraf

De totstandkoming van deze publicatie is begeleid door een studiecommissie. Daarin hadden zitting:

ing. J. van den Berg SBR (projectmanager)
ing. A. Brink Beamix
M.Th. van Doorn Gyvlon
ir. P.P.J. Lahaye IACT (rapporteur)
R.A. van der Mijle ABN
ing. R.H. Nuvelstijn Fed. Van Afbouw Bedrijfschappen
ir. P.W. van Oppen SBR
K. Potjans Schönox GmbH
A.J. de Ruyter Bovatin
T. Sterkenburg Master Builders PCI
A. Verhijde Eurocol
O.N. de Vries Fed. Van AfbouwBedrijfschappen (voorzitter)
R. de Weerd Schlüter Schiene GmbH
C. Weerts AVA

Deelonderzoek is verricht door dr.ir. Th. Salet en dr.ir. E. Schlangen van Intron.

Eindredactie: ir. P.F. van Deelen, bouwtechnisch journalist, Rotterdam