0

Inhoudsopgave

0003.06_cover__cover-1422537202

Storing aan apparatuur

Deel C uit de Meet- en beoordelingsrichtlijn: Trillingen

Trillingen zorgen in toenemende mate voor overlast en schade. We bouwen immers steeds meer en zwaarder in binnenstedelijk gebied. Deze unieke publicatie – want enig in zijn soort! – laat u zien hoe u objectief storing aan apparatuur door trillingen kunt beoordelen.


Artikelnummer 003.06
ISBN 978 90 5367 430 7
Auteur(s) dr. ir. P.H. Waarts, TNO Bouw, C.J. Ostendorf, Cauberg-Huygen
Jaar van uitgave 2006