0

publicatie: Stormen en daken - Handleiding

Woord vooraf

Woord vooraf

In juni 1990 is de SBR-brochure "Lessen uit de storm" uitgebracht. Het betrof een snelle reactie op de stormen in januari en februari 1990. De publicatie omvatte een eerste inventarisatie van de schadesoorten en de lessen die al direct daaruit konden worden getrokken. Deze snelle publicatie was indertijd een groot succes. Op grond van praktijkrevaringen in de jaren daarna is nieuwe kennis verkregen en heeft Stichting Bouwresearch besloten een nieuwe publicatie uit te brengen. 1 let bedrijfsleven toonde belangstelling om aan dit project mee te werken, en op grond hiervan heeft SBR opdracht gegeven aan BDA voor de uitvoering zorg te dragen. De bedrijven die hebben meegewerkt zijn:

 • Bolle Technofast B.V.
 • Esha Nederland B.V.
 • Isover B.V.

De begeleidingscommissie bestond uit de volgende personen:

 • M.E. Bolle
  Bolle Technofast B.V.
 • Prof. ir N.A. Hendriks, rapporteur
  BDA Dakadvies B.V.
 • ing. A.R. Rutgers
  Isover B.V.
 • ing. A.J.M. Kranenburg
  Esha Nederland B.V.
 • ir J.J. Vingerling
  Stichting Bouwresearch

Tevens heeft SBR besloten de brochure uit te breiden met ervaringen inzake pannendaken. De heer Brueren van RBB Verkoopkantoor B.V. werd bereid gevonden op te treden als co-rapporteur. Aldus is "Stormen en daken" ontstaan, waarin de informatie over platte en hellende daken is geïntegreerd. De details sluiten in principe aan op SBR 200.
Naast deze handleiding is tevens een Commissierapport met meer achtergrond informatie beschikbaar waarin onder meer wordt ingegaan op de invloed van drukvereffening op de windweerstand van pannendaken en waarin ook berekeningsvoorbeelden worden gegeven. Het Commissierapport is apart bij SBR te bestellen.