0

Inhoudsopgave

Titelpag_cover-1422537192

Thermisch actieve vloeren

Koelen en verwarmen met betonkernactivering

Betonkernactivering maakt het mogelijk de vloer te gebruiken voor warmte- en koudeafgifte in de utiliteitsbouw. Deze publicatie geeft u inzicht in de werking, de toepassingsmogelijkheden en de beslissingscriteria. Ook is een overzicht van geschikte vloersystemen opgenomen.


Artikelnummer 572.07
ISBN 978-90-5367-459-8
Auteur(s) ir. J.J. Buitenhuis en ir. A.M.J. Notenboom
Aantal pagina's 58
Jaar van uitgave 2007