0

publicatie: Thermisch actieve vloeren -Betonkernactivering

1 Inleiding

1 Inleiding

Het activeren van gebouwmassa is een bewezen klimaatconcept. In de Romeinse thermen werden vloeren en wanden verwarmd met vuren, rookgas en stoom. Tegenwoordig wordt vloerverwarming en soms wandverwarming in vooral de woningbouw toegepast.

Het thermisch activeren van vloeren, waarbij de leidingen voor het verwarmen en koelen van gebouwen in het constructieve beton zijn opgenomen, ontstond rond 1990 in Zwitserland. Het thermisch activeren van beton staat bekend onder de naam betonkernactivering. In de internationale literatuur kan men de volgende omschrijvingen tegenkomen:

  • Concrete core conditioning (CCC);
  • Thermally activated building systems (TABS).

Via Duitsland werd betonkernactivering (rond 2000) in Nederland geïntroduceerd. Het toepassingsgebied betreft hierbij vooral de utiliteitsbouw. Buitenlandse en Nederlandse ervaringen hebben betonkernactivering verder doorontwikkeld.

Figuur 1.1 Betonkernactivering (leidingregister) in verdiepingsvloer

In de praktijk en in dit cahier wordt het begrip betonkernactivering afgekort als BKA.