0

publicatie: Thermisch actieve vloeren -Betonkernactivering

Titelpagina

Thermisch actieve vloeren - Betonkernactivering

Cahier P8 uit de serie Praktijkboek Gezonde Gebouwen

Onderstaande publicaties op het gebied van het ontwerpen van gebouwen met thermisch actieve vloeren zijn complementair met elkaar en vormen de basis voor dit cahier. Daarbij worden de doelgroepen, die ook van toepassing zijn op dit cahier, vermeld:

  • SBR publicatie Thermisch actieve vloeren - Koelen en verwarmen met betonkernactivering Deze publicatie richt zich op de belangrijkste aandachtspunten en overwegingen bij toepassing van betonkernactivering tijdens het ontwerp, de realisatie en de gebruiksfase. De doelgroep betreft (bouwkundig) ontwerpers met conceptuele kennis van klimaatsystemen in gebouwen.
  • ISSO-publicatie Thermisch actieve vloeren - Betonkernactivering Deze publicatie richt zich enerzijds op het afwegingskader en de methodiek van het ontwerp van betonkernactivering, anderzijds op ontwerp en dimensionering van het klimaatsysteem bij toepassing van betonkernactivering. De doelgroep betreft installatietechnisch ontwerpers/adviseurs.

Voorliggend cahier introduceert op basis van deze publicaties de belangrijkste achtergronden en randvoorwaarden voor het toepassen van betonkernactivering in gebouwen. Ook worden de volgende aspecten toegelicht:

  • De fasen in het integrale ontwerpproces;
  • Constructies versus installatietechniek;
  • Installatieconcepten bij toepassing van betonkernactivering.

Voor nauwkeurige bepalings- en rekenmethoden wordt verwezen naar bovengenoemde publicaties.

Rotterdam, oktober 2011
801-P8
978-90-5367-537-3
01-05-2012