0

publicatie: Thermisch actieve vloeren

Voorwoord

Voorwoord

Betonkernactivering (BKA) wordt in Nederland sinds 2000 in Nederland toegepast. Nederland volgde hiermee ontwikkelingen in Zwiterland en Duitsland. Bij betonkernactivering worden gebouw en klimaatbeheersing fysiek geïntegreerd. De vloer wordt gebruikt als radiator dan wel koelplafond. In installatietermen: de vloer wordt gebruikt als afgiftesysteem. Toepassing van betonkernactivering vergt gedurende het gehele ontwerp- & bouwproces de aandacht van alle betrokkenen. Dit was voor SBR een belangrijke reden om een project over deze toepassing te starten.

De beslissing om de vloer te gebruiken als afgiftesysteem moet in het voorontwerp genomen worden en heeft invloed op de architectuur, de technische installaties, de draagconstructie en de afbouw.
Met name de architect en de bouwtechnisch ontwerper (m/v) dienen de toepassing van betonkernactivering goed te overwegen. Betonkernactivering heeft namelijk bepaalde kenmerken, hierdoor is het niet geschikt voor iedere ontwerpopgave. In deze publicatie is met name aandacht besteed aan de overwegingen m.b.t. de toepassing van betonkernactivering en de consequenties hiervan op het bouwtechnisch ontwerp en de afstemming met andere disciplines.

Naast SBR besteedt ook ISSO aandacht aan betonkernactivering. In de publicatie van ISSO is met name ingegaan op het dimensioneren van klimaatbeheersing op basis van betonkernactivering.

De realisatie van dit project was mogelijk dankzij de steun en informatie van Betonson, Bouwen met Staal, VBI Ontwikkeling bv en StipB.
Om een voor de praktijk bruikbaar resultaat te verkrijgen is de totstandkoming van deze richtlijn begeleid door de volgende personen:

 • C. Arkesteijn ISSO
 • J.J. Buitenhuis (rapporteur) DWA installatie- en energieadvies
 • N.J.P. Fassaert vertegenwoordigt STIPB
 • J.M. Griffioen DGW&T Directie West
 • N. Groeneveld Archipel-ontwerpers
 • A.F. Hamerlinck Bouwen met Staal
 • A.M.J. Notenboom (rapporteur) DWA installatie- en energieadvies
 • A.G.M. van Paassen VBI Ontwikkeling bv
 • C.E.E. Pernot (voorzitter) CPC
 • M.P. Trouborst De Jong Gortemaker Algra architecten en ingenieurs
 • E. Weenink Betonson
 • W.H. Verburg (secretaris) SBR
 • C.R. de Wit (co-rapporteur) Edifico Ontwerp en Bouwadvies

Onder voorzitterschap van de heer C.E.E. Pernot volgde de begeleidingscommissie kritisch de bevindingen van de rapporteur en gaf zonodig aanbevelingen voor verbeteringen.

Mevr. D.R. Tiggelman (SBR) leverde op de achtergrond onmisbare ondersteuning. De heer B. van der Valk heeft namens SBR de productie van de publicatie begeleid.

Namens SBR bedank ik allen die een bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van deze publicatie.

W.H. Verburg
projectmanager SBR