0

Inhoudsopgave

Titelpag_cover-1422537185

Metalen gevelelementen in de Utiliteitsbouw: Inleiding

Metalen gevelelementen worden steeds meer gemeengoed in de bouw. Deze publicatie geeft een algemene inleiding. U vindt hierin ondermeer informatie over keuzecriteria, het gevelbouwproces, de typologie, bouwfysische wetmatigheden en bouwkundige aansluitingen. Deze publicatie hoort bij de uit 8 losse katernen bestaande publicatie Projectdetails Metalen gevelelementen.


Artikelnummer 506A.02
ISBN 978-90-5367-335-5
Auteur(s) ir. O.T.H. van Panhuys, VMRG/KCG
Aantal pagina's 31
Jaar van uitgave 2002