0

publicatie: Metalen gevelelementen in de Utiliteitsbouw: Inleiding

Woord vooraf

Woord vooraf

Onder invloed van het streven naar openheid door de gebruikers van utiliteitsgebouwen worden deze gebouwen de laatste jaren steeds transparanter. Bij de realisatie hiervan kiezen architecten onder andere voor een gevel die geheel of gedeeltelijk bestaat uit metalen gevelelementen. Ondanks het feit dat metalen gevelelementen al meer dan 100 jaar bij utiliteitsgebouwen toegepast worden, zijn de bij het ontwerp en de bouw betrokken partijen niet altijd goed geïnformeerd over de eigenschappen, toepassingsmogelijkheden en uitvoeringswijze van metalen gevelelementen. Met name de aansluiting van de metalen gevelelementen op het zogenaamd 'bouwkundig kader' bezorgt de bij de toepassing betrokken partijen de nodige puzzels. Met deze publicatie en de brochures 'Projectdetails metalen gevelelementen' willen VMRG en SBR het ontstaan van deze puzzels voorkomen. In die gevallen waar ze wel ontstaan, is informatie aangedragen voor het gestructureerd oplossen hiervan.

De publicatie 'Toepassing van Metalen gevelelementen in de Utiliteitsbouw' geeft een algemene inleiding over het toepassen van deze gevelelementen. In de projectbrochures is beschreven op welke wijze een bepaald type gevel bij een project toegepast is. In de brochures zijn details opgenomen die de werkelijk uitgevoerde toepassing representeren.

De inhoud van de publicatie 'Metalen gevelelementen in de Utiliteitsbouw' en de project-brochures is afgestemd op bouwkundig ontwerpers, tekenaars en projectvoorbereiders bij aannemers en gevelbouwers.

Stichting Bouwresearch & Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche

De totstandkoming van deze publicatie en de projectbrochures is begeleid door een commissie bestaande uit:

Bureau Bouwkunde Rotterdam B.V ir. H.J.M. Hupperts
D3BN Civiel Ingenieurs ir. R.H. Wiltjer
EGM Architecten B.V. J.C. van Wensveen
HBG Bouw en Vastgoed B.V. B.J. Meulenkamp
Hendriks Aluminium B.V. R. van Galen
Keers Konstruktiewerken B.V. ing. R.A.M. Keers
Adviesburo Nieman B.V. ing. J.J. van den Engel
Stichting Bouwresearch ir. W.H. Verburg
TU Delft ir. H.R. de Boer
VMRG/Kennis Centrum Gevelbouw ir. O.T.H. van Panhuys