0

Bestanden

 Preview_C107.pdf

Bestanden

 C107.pdf

C107_cover-1422537233

Toleranties voor betonwerk

Toetsing aan een praktijkvoorbeeld

Het opstellen van toleranties is een zaak met grote consequenties. Te strenge toleranties kunnen gemakkelijk leiden tot grote moeilijkheden en hoge kosten in de produktie,te ruime toleranties kunnen leiden tot ernstige schade aan de kwaliteit van het werk. Zorgvuldige afweging is dus noodzakelijk. Daarbij speelt nog een rol dat beide overwegingen (produktie en kwaliteit) in iedere situatie van aansluiting zich weer anders presenteren: de optimale tolerantie hangt af van de aansluitconstructie, de werkmethode enz. In het in dit rapport beschreven onderzoek is er dan ook niet naar gestreefd voor alle denkbare situaties toleranties vast te stellen. In plaats daarvan zijn enkele aansluitingen diepgaand geanalyseerd en gepresenteerd op een wijze die voor de lezer als voorbeeld kan dienen voor een soortgelijke aanpak van zijn eigen specifieke aansluitingen.


Niet meer leverbaar

Deze GWW publicatie is niet meer leverbaar via www.sbrcurnet.nl. 
De publicatie valt sinds 1 januari 2018 onder het beheer en eigenaarschap van CROW. Voor meer informatie over de toekomstige beschikbaarheid kunt u contact opnemen met CROW.


Klantenservice CROW
ma. t/m vr. van 8.30 tot 17.00 uur
0318 - 69 53 15
klantenservice@crow.nl


Artikelnummer C107
ISBN 90 212 6050 6
Auteur(s) CUR B&I
Aantal pagina's 48
Jaar van uitgave 1982