0

publicatie: TransformatieWijzer: van kantoor naar woonruimte

Titelpagina

TransformatieWijzer: van kantoor naar woonruimte

Perspectief, financiën en regelgeving

Hoe bouwt u leegstaande kantoren om tot woningen? Deze publicatie bevat tal van voorbeelden van in de praktijk ontwikkelde ontwerpoplossingen. Daarbij krijgt u eenvoudige rekentools aangeboden, waarmee u transformatieprojecten in een vroeg stadium op hun haalbaarheid kunt toetsen. Bovendien kunt u aan de hand van deze uitgave een ‘fiscale scan voor aankoop’ uitvoeren. De TransformatieWijzer sluit aan op de verschillende stappen in het transformatieproces. U krijgt op concrete, interactieve en oplossingsgerichte wijze inzicht in relevante regelgeving. Bovendien leest u hoe u regels proactief en stimulerend kunt inzetten. De publicatie is het resultaat van de ‘Kennisimpuls transformatie leegstaande gebouwen’*. De uitgave is mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van het ministerie van VROM en SEV.

* De Kennisimpuls transformatie leegstaande gebouwen is een kennisprogramma dat SBR samen met VNG, SEV Realisatie, Aedes, Bouwend Nederland en de vereniging Wonen boven Winkels Nederland in 2009 is gestart. Opdrachtgever is het Ministerie van VROM-WWI. Het programma maakt deel uit van het Actieplan Woningbouwproductie van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie.

Let op: deze publicatie is nog niet afgestemd op het BouwBesluit 2012.

2009
612.09
978-90-5367-506-9
07-08-2013