0

publicatie: TransformatieWijzer: van kantoor naar woonruimte

Voorwoord

Voorwoord

De leefbaarheid van onze steden is gebaat bij duurzaam gebruik van gebouwen en hun omgeving. Leegstand leidt maar al te vaak tot verloedering. Hermetisch afgesloten of dichtgetimmerd leiden leegstaande gebouwen tot een gevoel van onbehagen en onveiligheid. Er staan heel veel vierkante meters leeg in ons land, en kantoren spannen misschien wel de kroon. Leegstaande gebouwen bieden echter ook goede kansen voor bijzonder binnenstedelijk wonen: in bijzondere gebouwen en op unieke plaatsen in de stad. De economische malaise treft ook de kantorenmarkt. De leegstand neemt weer toe na een afname in de afgelopen jaren. De toekomst voor verouderde gebouwen is zorgelijk en de omvang van de ‘onderkant van de markt’ schaadt op lange termijn de gezondheid van de kantorenbeleggersmarkt.

Die onderkant van de kantorenmarkt heeft volgens alle professionele partijen geen toekomst meer als kantoor. Al was het maar omdat de mensen die er zouden moeten werken demografisch ontbreken. Desondanks blijft transformatie van die gebouwen - laat staan gebieden - uitzonderlijk. Over de oorzaken daarvan is al veel gezegd en geschreven: boekwaardes zijn hoog, veel kantoren staan op locaties waar men nu nog niet wil wonen, technische eisen maken transformatie ingewikkeld en procedures voor het verkrijgen van een bouwvergunning en bestemmingswijziging zijn lang. Eén factor wordt in die opsomming gemakkelijk overgeslagen en dat is het ontbreken van praktijkervaring.

Gebrek aan ervaring leidt ertoe dat mogelijke oplossingen over het hoofd gezien worden in concrete projecten. Een misverstand dat we regelmatig zien terugkeren, onder
Gerben van Dijk, SBR, projectmanager
Sander Gelinck, ID&DN, rapporteur
Henk van Zeeland, Van Zeeland Architecten en Bouwbesluit adviseurs, rapporteur