0

publicatie: Trillingen van vloeren door lopen

Voorwoord

Voorwoord

SBR ontwikkelt en verspreidt praktische kennis met en voor de Nederlandse bouw. Het project 'Trillingen van vloeren door lopen' is hier een voorbeeld van. In 2001 startte de European Coal and Steel Community (ECSC) een Europees onderzoek naar het gedrag van vloeren door lopen in West-Europese gebouwen: 'Generalisation of criteria for floor vibrations for industrial, office, residential and public buildings and gymnastic halls'. Vanuit Nederland waren TNO Bouw en SBR bij dit onderzoek betrokken. Engeland was vertegenwoordigd door het Steel Construction Institute, Luxemburg door Arcelor en Duitsland door de RWTH in Aken. Medio 2004 is het onderzoek afgerond en in 2005 zijn de resultaten gepubliceerd in de serie 'Technical Steel Research' van de ECSC.
Gelijktijdig met het Europese onderzoek begonnen SBR en TNO Bouw in Nederland met het project 'Trillingen van vloeren door lopen'. Dit project had als doel het ontwikkelen van hulpmiddelen voor het voorspellen, het meten en het beoordelen van het trillingsgedrag van vloeren, gelet op de bruikbaarheid van de vloer. Hierbij is uiteraard gebruik gemaakt van het genoemde ECSC-onderzoek. Dit laatste onderzoek richtte zich echter vooral op staalintensieve vloerconstructies. Het project 'Trillingen van vloeren door lopen' besteedde aandacht aan vloeren van hout, van staal, van beton en van combinaties van deze materialen.

Om een voor de praktijk bruikbaar resultaat te verkrijgen is de totstandkoming van deze richtlijn begeleid door de volgende personen:

N. Bresser FeNB2 Staalframebouw
D.R. Donkervoort TNO Bouw
N. van Gisbergen DHV
P. de Graaf Ingenieursbureau Boorsma
J.J.N. Lichtenberg TU-Eindhoven, Faculteit Bouwkunde/Bureau A+
G.M.J. Nieuwenhuijzen GeNie Consult en Partners
V.L. Raadschelders Raadschelders Bouwadvies
R. Schuurman Dutch Engineering
H.H. Snijder (voorzitter) TU-Eindhoven, Faculteit Bouwkunde
W.H. Verburg (secretaris) SBR
B.C.H. Vervest Advies en Ingenieursbureau van de Laar
P.H. Waarts (rapporteur) TNO Bouw
S. Zegers TU-Eindhoven, Faculteit Bouwkunde

Onder voorzitterschap van H.H. Snijder volgde de begeleidingscommissie kritisch de uitvoering van het onderzoek en de bruikbaarheid van de voorgestelde werkwijze. Ook toetste de commissie de procedures en gaf ze zonodig aanbevelingen voor verbeteringen.
Het feitelijke onderzoek is uitgevoerd door mevr. F. van Duin, P.H. Waarts en D.R. Donkervoort (allen TNO Bouw). C. Ostendorf (Cauberg-Huygen) was zo vriendelijk om, als deskundige op het gebied van hinder door trillingen, de tekst kritisch door te lezen. Mevr. D.R. Tiggelman (SBR) leverde op de achtergrond onmisbare ondersteuning. De eindredactie is verzorgd door C.H. van Eldik.
Namens SBR bedank ik allen die een bijdrage hebben geleverd aan het tot stand komen van deze publicatie.

W.H. Verburg
projectmanager SBR