0

publicatie: Tweede huid façade: een duurzame gevel

Voorwoord

Voorwoord

Een tweede huid façade - een dubbelwandige gevelconstructie die bestaat uit een enkelvoudige ruit als buitengevel, een relatief brede spouw, vaak met een zonwering, en een binnengevel - wordt in Nederland steeds meer toegepast. Bij woningen is de toepassing al langer bekend in de vorm van een serre of een verglaasd balkon. In de utiliteitsbouw wint de tweede huid façade ook steeds meer terrein, ondanks de hogere initiële kosten. De keuze voor een tweede huid heeft een aantal voordelen: het binnencomfort neemt toe en de koellast in de zomer en de warmtelast in de winter worden beperkt. Daarnaast neemt de windbelasting op de binnengevel aanmerkelijk af, waardoor het ook op grote hoogte mogelijk is om buitenzonwering toe te passen en natuurlijk te ventileren (met te openen ramen). Vaak heeft de tweede huid tevens een geluidswerende functie. Bovendien is het mogelijk de gebruiksruimte te vergroten; denk aan de serres bij woningen en de atria bij grote kantoor-gebouwen.

In de afgelopen decennia is er veel gebeurd in de glasindustrie en in de gevelbouw. Zo zijn er nietspiegelende, zonwerende glassoorten ontwikkeld en passen opdrachtgevers en architecten steeds vaker een tweede huid façade toe. Het gaat dan niet alleen om nieuwbouwprojecten, maar ook bijvoorbeeld om de renovatie van historische gebouwen waarbij de oorspronkelijke gevel moet worden behouden.
De specifieke eigenschappen van een tweede huid façade vragen zowel bij het ontwerp als tijdens de uitvoering om bijzondere aandacht. De 'glazen jas' om het gebouw heeft namelijk consequenties voor het binnenklimaat, en ook de brandwerendheid, de akoestische aspecten en het onderhoud moeten al in de ontwerpfase de nodige aandacht krijgen.

Deze publicatie behandelt op inzichtelijke wijze alle relevante aspecten van de tweede huid façade, zodat opdrachtgever, architect en aannemer zich goed kunnen oriënteren op alle randvoorwaarden van dit type gevel.
De tekst is samengesteld aan de hand van praktijkervaringen met het ontwerp en de uitvoering van een tweede huid façade. Tevens is gebruik gemaakt van informatie van gevelfabrikanten, onderzoeksinstituten en leveranciers van gevelsystemen. De publicatie vormt een eerste leidraad bij de eventuele keuze voor dit geveltype.

2. Ook de Kennedy-toren in Eindhoven heeft een tweede huid façade