0

Wilt u deze kennis delen met collega's? Klik dan hier om uw collega's uit te nodigen.

Inhoudsopgave

Bestanden

 Artikel Typologieen van hyb...

  • Typologieën van hybride ventilatie in scholen

publicatie: Typologieën van hybride ventilatie in scholen

Titelpagina

Typologieën van hybride ventilatie in scholen

Dit artikel is het resultaat van een onderzoek naar het dichten van de ‘kloof ’ tussen architecten en deskundigen op het gebied van installaties. Het dichten van deze kloof is noodzakelijk om het mogelijk te maken om zowel een beter binnenklimaat als een interessante architectonische omgeving te creëren. Vooral voor scholen met een natuurlijke luchttoevoer dient in een vroeg stadium van het ontwerp- of aanbestedingsproces een aantal fysische basisprincipes van tochtpreventie te worden gecontroleerd. Voor de meest voorkomende architectonische problemen zouden ontwerpen voor de luchttoevoer eenvoudig toegankelijk moeten zijn. Het grootste gedeelte van de voorgestelde ontwerpmogelijkheden is beoordeeld aan de hand van metingen en CFD-simulaties. Voor scholen met een natuurlijke luchtafvoer (overdruksysteem) worden de resultaten gepresenteerd van een test die op locatie is uitgevoerd. Dit systeem kan zelfs worden toegepast in bestaande scholen met enkel beglaasde ramen en een monumentale gevel.

- door dr.ir. P.J.W. van den Engel

Dit cahier is tot stand gekomen in samenwerking met TVVL (de Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen).

2008
801-P4.08
07-08-2013
  • Typologieën van hybride ventilatie in scholen