0

Inhoudsopgave

0588.07_cover__cover-1422537193

Uitwerkingsinstructie Toolkitconcepten laagbouw

Eengezins-rijwoning Ri0, Ri1, Ri2, Ri3 en Ri4 2/1-kapwoning Ti0, Ti1, Ti2 en Ti3

Duurzaam bouwen. Als architect of bouwer kunt u er niet meer omheen. De markt stelt steeds complexere eisen. SBR helpt u praktisch op weg met de 'Uitwerkingsinstructies Toolkitconcepten laagbouw'. Dit handboek werkt negen energieconcepten uit de Toolkit Duurzame Woningbouw (van uitgever Aeneas) nader uit voor de rijwoning en de twee-onder-een-kapwoning.


Artikelnummer 588.07
ISBN 97-89-05-367-5120
Auteur(s) ir. F.W. den Dulk, Piode - Ontwerp en adviesbureau BNA
Aantal pagina's 114
Jaar van uitgave 2007