0

publicatie: Uitwerkingsinstructie toolkitconcepten Passiefhuis

1 Inleiding Toolkit Duurzame Woningbouw

1 Inleiding Toolkit Duurzame Woningbouw

1.1 Praktische handreiking

De overheid stelt als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van duurzame woningbouw steeds hogere eisen aan CO2-reductie, gezondheid en (binnen)klimaat van woningen. De Toolkit Duurzame Woningbouw (versie september 2006) biedt projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, architecten en gemeenten een praktische handreiking bij het voldoen aan deze eisen en bij de communicatie met de bewoners van duurzame woningen. Dit geldt zeker nu een woning technisch steeds meer als een totaalsysteem wordt gezien.

Een van de concepten die is uitgewerkt in de Toolkit betreft het passiefhuisconcept. De publicatie 'Passiefhuizen in Nederland' gaat in op diverse aspecten die een rol spelen bij het ontwikkelen van passiefhuizen en is specifiek gericht op de Nederlandse bouwsituatie.

Door middel van deze handleiding wordt duidelijk gemaakt op welke wijze het passiefhuisconcept uit de Toolkit Duurzame Woningbouw voor rijwoningen en twee-onder-een-kapwoningen kan worden uitgewerkt. Deze handleiding is bedoeld voor architecten en bouwers, zodat zij de uitgangspunten van de Toolkit kunnen toepassen in hun eigen beroepspraktijk.

1.2 Energie- en materiaalconcepten Toolkit Duurzame Woningbouw

Kern van de Toolkit Duurzame Woningbouw vormen ruim 30 praktisch uitgewerkte energieconcepten, geoptimaliseerd met behulp van computersimulaties en voorzien van financiële en prestatiekengetallen. Daarnaast zijn er vier materiaalconcepten en vier gezondheidsconcepten uitgewerkt. Per concept wordt de benodigde procesgang voor de realisatie beschreven. Dit gebeurt mede aan de hand van themabladen over onder andere warmte- en koudeopslag, outsourcing van duurzame energie-installaties en bewonersvoorlichting. Op basis van de Trias Energetica is nog meer aandacht besteed aan concepten met maximale vraagbeperking en concepten op basis van maximale inzet van duurzame energietechnieken.

Voor elk aspect van de eisen aan duurzame woningbouw wordt een kwaliteitsprofiel gedefinieerd dat onderverdeeld is in diverse ambitieniveaus. Deze kwaliteitsprofielen zijn ontwikkeld voor CO2-reductie, stedelijke ecologie, gezondheid, comfort en klantgericht ontwikkelen.

1.3 Publicatie Uitwerkingsinstructie Passiefhuis

Het passiefhuisconcept uit de Toolkit Duurzame Woningbouw is in deze handleiding verder uitgewerkt. De handleiding beschrijft uitgangspunten, aandachtspunten, uitwerkingsmogelijkheden en ontwikkelingen voor het ontwerpen en bouwen van een passiefhuis.

In deze handleiding staat voor twee woningtypen (rijwoning en twee-onder-een-kapwoning) uitgebreid beschreven op welke wijze de referentiewoningen van SenterNovem aangepast kunnen worden aan het passiefhuisconcept. Aanpassingen zijn uitgewerkt, zowel bouwtechnisch als wat betreft de installaties voor verwarmen, warm tapwater, koelen en ventilatie.

Om aan de eisen van passiefhuizen te kunnen voldoen is een vergaande integratie tussen het bouwkundige en installatietechnische ontwerp noodzakelijk. De installatie moet zodanig uitgevoerd worden, dat deze reageert op de aanwezigheid van passieve zonne-energie. In deze handleiding worden voor de verschillende referentiewoningen vier installatiesystemen uitgewerkt.

1.4 Initiatief en uitgave Toolkit Duurzame Woningbouw

De Toolkit Duurzame Woningbouw is een initiatief van Projectgroep Duurzame Energie Projectontwikkeling Woningbouw (www.depw.nl). De uitwerkingsinstructie passiefhuis is een verdieping op het boek ‘Passiefhuizen in Nederland’.

De Toolkit Duurzame Woningbouw en het boek Passiefhuizen in Nederland worden uitgegeven door:

Uitgeverij Aeneas
Postbus 101
5280AV Boxtel
Tel: 0411-650085
Fax: 0411-650080
http://www.aeneas.nl
info@aeneas.nl

ISBN: 9789075365818

De Toolkit Duurzame Woningbouw is ook digitaal beschikbaar op internet:
www.aeneas.nl/toolkit/Homepage.html.

1.5 Leeswijzer

De technische uitwerking in deze handleiding is gebaseerd op het Bouwbesluit, de NEN-normen, publicaties van SBR en ISSO en publicaties over passiefhuizen. Tevens is gebruikgemaakt van bij SenterNovem aanwezige informatie.

De nadruk in deze handleiding ligt op de bouwkundige en installatietechnische aspecten. De handleiding is verdeeld in zeven hoofdstukken:

Hoofdstuk 1 Betreft de inleiding.
Hoofdstuk 2 Beschrijft de algemene eigenschappen en uitgangspunten voor een passiefhuis.
Hoofdstuk 3 Beschrijft de referentiewoningen van SenterNovem die als onderlegger dienen.
Hoofdstuk 4 Gaat in op de specifieke eisen, richtlijnen, uitwerkingsmogelijkheden en ontwikkelingen van bouwkundige componenten om te komen tot een goede uitwerking van een passiefhuis.
Hoofdstuk 5 Geeft een uiteenzetting van de verschillende installatietechnische randvoorwaarden, mogelijkheden, en detailleringen om tot een goede installatie voor een passiefhuis te komen.
Hoofdstuk 6 Laat in detail de bouwkundige en installatietechnische uitwerking van de referentiewoningen als passiefhuis zien. Hierbij wordt de invoer voor de EPC en de PHPP-berekening gegeven en worden de resultaten gepresenteerd.
Hoofdstuk 7 Bevat de referentiedetails die door SBR zijn ontwikkeld en voldoen aan de eisen van een passiefhuis.

In deze handleiding worden verschillende mogelijkheden voor het ontwerpen en uitvoeren van passiefhuizen geboden. Een aantal specifieke zaken worden voor gietbouw en houtskeletbouw apart beschreven. In de tekst worden de delen die betrekking hebben op gietbouw grijs beschreven; de delen die betrekking hebben op houtskeletbouw worden bruin beschreven.