0

publicatie: Veilig invoeren van aansluitleidingen van nutsvoorzieningen

Voorwoord

Voorwoord

Volgens informatie van grote netbeheerders Eneco Netbeheer, Essent Netwerk en Continuon Netbeheer gaat er nog altijd veel mis bij het voorbereiden van de aansluiting van woningen op de nutsvoorzieningen. Er lijkt veel onduidelijkheid te bestaan bij de bouwbedrijven hoe aan de eisen van de nutsbedrijven te voldoen. Het gevolg is veel discussie en dreigende afkeuring door de netbeheerder. In de praktijk werd vaak een afwijkende oplossing gedoogd, maar omdat de veiligheid in het geding is, is dat geen houdbare werkwijze.

In deze publicatie zijn praktische bouwkundige oplossingen voor de aansluitingen bij elkaar gebracht. Alle opgenomen bouwkundige oplossingen voldoen aan de eisen die het Bouwbesluit 2003 eraan stelt. In die zin kan de publicatie worden gezien als praktijkrichtlijn.

Met het verschijnen van de publicatie wordt de communicatie tussen netbeheerders en bouwbedrijven verbeterd.

De tekst voor deze publicatie is geschreven door ir. Guido Coppens (PRC BV); de afbeeldingen zijn verzorgd door Dolf Stekhoven.

De totstandkoming van de publicatie is begeleid door een deskundige commissie bestaande uit:

G. (Gerrit) Aartsen Continuon Netbeheer
Ing. J.C. (Jan) Aerts ISSO
Ir. E.G.C. (Guido) Coppens PRC BV, rapporteur
J.F.J. (Hans) van Dam ABT BV
J. (Jos) Erdtsieck Woningstichting Rochdale
G.J.G. (Jan) ten Hove Essent Netwerk
A.J. (Aad) de Kwant ENECO NetBeheer BV
A. (Anton) van der Linde Gemeente Gouda, afdeling Beheer Openbare Ruimte
Ir. P.H.J. (Peter) Ligthart SBR, projectmanager
E.H. (Evert) Reuser Reuser Technisch adviesbureau
A. (Alle) de Vries Gemeente Amsterdam, dienst Milieu en Bouwtoezicht
R.T.M. (Richard) Wolf Wolf Dikken Adviseurs

Deze publicatie kwam mede tot stand met financiële ondersteuning van:

  • ENECO NetBeheer BV
  • Essent Netwerk
  • Continuon Netbeheer