0

publicatie: Veilig wonen in bestaande bouw

Titelpagina

Veilig wonen in bestaande bouw

Raakvlakken met Bouwregelgeving en Politiekeurmerk Veilig Wonen® in bestaande bouw

Veiligheid staat hoog op de agenda, zowel bij de burger als bij de overheid. Vooral binnenshuis is een veilig gevoel een elementaire behoefte. Goede inbraakbeveiliging is daarom prioriteit. Dat is een duidelijke zaak. Maar als het op realisatie aankomt, blijkt de praktijk minder eenduidig.

2002
504.02
978-90-5367-334-8
05-08-2013