0

publicatie: Veilig wonen in bestaande bouw

Woord vooraf

Woord vooraf

Een veilig gevoel, waar dan ook, staat hoog op het wensenlijstje van iedere burger. Dit komt omdat dat gevoel de laatste jaren behoorlijke deuken heeft opgelopen. En nog steeds oploopt, door alles wat er om ons heen gebeurt zowel binnen als buiten onze landsgrenzen. Het kan om kleine zaken gaan zoals agressie, straatroof enz., maar ook om aangrijpende gebeurtenissen zoals de terreuraanslag op 11 september 2001 in New York.
Om een gevoel van veiligheid bij de burger terug te brengen, treft de overheid op landelijk en lokaal niveau veel maatregelen en scherpt ze waar nodig wet- en regelgeving aan. Zo zijn inmiddels voorschriften opgenomen in het Bouwbesluit voor inbraakbeveiliging van nieuw te bouwen woningen. SBR besteedt hieraan uitgebreid aandacht in publicatie 456: Veilig wonen in nieuwbouw.

Maar dat is lang niet voldoende. We beschikken in ons land immers over een bestaande voorraad van ca. 6,5 miljoen woningen waarbij in veel gevallen aan inbraakwerendheid en sociale veiligheid niet de hoogste prioriteit toegekend. Daarin komt nu langzaam verandering. Corporaties, institutionele beleggers, particuliere beheerders, verenigingen van eigenaren en ook particuliere huiseigenaren investeren in toenemende mate in extra voorzieningen om inbraak te voorkomen en om de veiligheid van de woonomgeving aanzienlijk te verbeteren.

Het is echter niet altijd duidelijk hoe men tot een optimaal resultaat kan komen. Vaak zal dat alleen via een combinatie van maatregelen kunnen gebeuren. Bij die maatregelen moeten in ieder geval de wettelijke regels en de NEN-normen op het gebied van inbraakbeveiliging worden gevolgd.

Helaas zijn er voor bestaande woningen nog geen wettelijke regelingen. Wel zijn er de NEN-normen en is er het Politiekeurmerk Veilig Wonen® Bestaande Bouw met bijbehorende productenlijst, waarnaar gemeenten veelvuldig verwijzen. Maar wat zijn nu de juiste beslissingen om het maximale resultaat te halen?

Deze publicatie geeft richtingen aan voor het beantwoorden van deze vraag. Niet in de zin van het benoemen van producten of voorschrijven van de juiste oplossingen. Wel in de vorm van uitleg van onderdelen van de NEN-normen en over zaken waaraan men moet denken bij materiaal- en/of productkeuzes. Eveneens over aandachtspunten bij het beveiligen van bouwelementen zoals deuren en ramen. Het is vervolgens aan de lezers om daarmee de goede oplossingen te kiezen, zodat bewoners het gevoel hebben dat hun woningen voldoende inbraakveilig zijn.

SBR bedankt tot slot het Nederlands Politie Instituut (NPI) dat het mede mogelijk gemaakt heeft dat deze uitgave tot stand is gekomen.

Rotterdam, juli 2002