0

Inhoudsopgave

0456_99_cover-1422537183

Veilig wonen in nieuwbouw

Raakvlakken met Bouwbesluit en Politiekeurmerk

Voor inbraakbeveiliging van woningen zijn het het Bouwbesluit en NEN-normen van kracht. Deze uitgave geeft voor opdrachtgevers, ontwerpers, bouwers, toeleveranciers en toezichthouders preventieve maatregelen op wijk- en buurtniveau en (bouw)technische voorzieningen.


Artikelnummer 456.99
ISBN 978-90-5367-274-7
Auteur(s) P. van Soomeren, H. Stienstra; Van Dijk, Van Soomeren en Partners
Aantal pagina's 41
Jaar van uitgave 1999