0

publicatie: Veilig wonen in nieuwbouw

Titelpagina

Veilig wonen in nieuwbouw

Raakvlakken met Bouwbesluit en Politiekeurmerk

Voor inbraakbeveiliging van woningen zijn het het Bouwbesluit en NEN-normen van kracht. Deze uitgave geeft voor opdrachtgevers, ontwerpers, bouwers, toeleveranciers en toezichthouders preventieve maatregelen op wijk- en buurtniveau en (bouw)technische voorzieningen.

1999
456.h.99
978-90-5367-274-7
05-08-2013