0

Wilt u deze kennis delen met collega's? Klik dan hier om uw collega's uit te nodigen.

Inhoudsopgave

Bestanden

 Artikel Ventilatie van Nede...

  • Ventilatie van Nederlandse scholen

publicatie: Ventilatie van Nederlandse scholen

Titelpagina

Ventilatie van Nederlandse scholen

Integrale benadering voor ontwerpverbetering

Binnenluchtkwaliteit heeft de belangstelling van het Nederlands Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. Een grote campagne is in 2005 gestart om het publiek bewust te maken van de gevaren voor de gezondheid als resultaat van slechte ventilatie in woningen. Verontreinigingsniveaus zijn binnen vaak hoger dan buiten. Gezien het feit dat Nederlanders bijna 90 % van de tijd binnenshuis doorbrengen is een goede binnenluchtkwaliteit erg belangrijk. De binnenluchtkwaliteit op scholen is van bijzonder belang, omdat kinderen extreem gevoelig zijn voor de gevolgen van een gebrekkige luchtkwaliteit. De binnenluchtkwaliteit op scholen moet voldoen aan de basisvereisten en dient als hoge prioriteit te worden beschouwd, omdat [10]:
(1) kinderen gevoeliger zijn omdat zij fysiek nog in ontwikkeling zijn en eerder nadeel ondervinden van verontreinigingen in de binnenlucht, deze groeiprocessen zijn teer en gevoelig voor verstoring,
(2) kinderen de meeste stoffen die giftig zijn voor het milieu minder goed kunnen metaboliseren en uitscheiden dan volwassenen,
(3) kinderen relatief gezien zwaarder worden blootgesteld aan giftige stoffen, omdat zij in verhouding met hun lichaamsgewicht grotere luchtvolumes inademen. Een goede binnenluchtkwaliteit in klaslokalen bevordert het vermogen van kinderen om te leren. Een gebrekkige binnenluchtkwaliteit in scholen beïnvloedt de prestatie en aanwezigheid van leerlingen, voornamelijk doordat verontreinigingen van de binnenlucht effect hebben op de gezondheid [12].

- door Prof.ir.W. Zeiler en G. Boxem

Dit cahier is tot stand gekomen in samenwerking met TVVL (de Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen).

2008
801-P5.08
07-08-2013
  • Ventilatie van Nederlandse scholen