0

publicatie: VerbouwVakWijzer: Isoleren

1. Algemeen

1 Algemeen

1.1 Gebruik van de VerbouwVakWijzer

De VerbouwVakWijzer bestaat uit drie delen: Acquisitie (De klant centraal), Voorbereiding en Uitvoering (Aan de slag).

Acquisitie (De klant centraal)
Acquisitie is essentieel om een klant binnen te halen. Wat verwacht de klant en wat biedt de vakman? Alleen na volledige uitwisseling van informatie zijn vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen. De in deze wijzer geboden informatie over klantcommunicatie helpt de vakman om de potentiële opdrachtgever gericht te overtuigen om voor bepaalde oplossingen te kiezen. Het voordeel van deze aanpak: klanten die mogen kiezen zijn al half aan het kopen.

Voorbereiding
Minder aanpassingen, minder herstelkosten, minder misverstanden: dankzij een goede voorbereiding worden klanten trouwe opdrachtgevers. Het deel Voorbereiding geeft informatie waarmee het inzicht in de omvang van het werk wordt vergroot. Met informatie over de regelgeving, de bouwvergunning, het bestemmingsplan en de technische uitwerking stelt u een duidelijke offerte met aantrekkelijke opties op.

Uitvoering (Aan de slag)
Als de opdracht eenmaal binnen is, kan de uitvoeringsfase beginnen. Het deel Uitvoering geeft informatie over de organisatie van het werk, met onder meer handzame checklists en stappenplannen. Details geven inzicht in een correcte uitvoering.

1.2 Begripsbepaling

Isoleren is volgens het woordenboek: “(iets) zo afschermen, dat elektriciteit, warmte, kou of geluid niet meer naar buiten of naar binnen kan treden”. Bouwkundig gaat het vooral om geluid- of warmte-isolatie (thermische isolatie). Deze VerbouwVakWijzer behandelt thermische isolatie. Thermische isolatie levert de klant een direct voordeel op door lagere energiekosten.

1. Het isoleren van het dakbeschot van binnenuit. Belangrijk aandachtspunt is de dampremmende laag aan de binnenzijde.
(bron: Rockwool Benelux B.V.)

TIP

Een verbouwing is voor een bewoner altijd een flinke uitgave. Door energiebesparende opties aan te bieden, wijst u op de mogelijkheid de maandlasten te beperken.