0

publicatie: VerbouwVakWijzer Kozijnen en glaszetten

1. Algemeen

1 Algemeen

1.1 Gebruik van de VerbouwVakWijzer

De VerbouwVakWijzer bestaat uit drie delen: Acquisitie (De klant centraal), Voorbereiding en Uitvoering (Aan de slag).

Acquisitie (De klant centraal)
Acquisitie is essentieel om een klant binnen te halen. Wat verwacht de klant en wat biedt de vakman? Alleen na volledige uitwisseling van informatie zijn vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen. De in deze wijzer geboden informatie over klantcommunicatie helpt de vakman om de potentiële opdrachtgever gericht te overtuigen om voor bepaalde oplossingen te kiezen. Het voordeel van deze aanpak: klanten die mogen kiezen zijn al half aan het kopen.

Voorbereiding
Minder aanpassingen, minder herstelkosten, minder misverstanden: dankzij een goede voorbereiding worden klanten trouwe opdrachtgevers. Het deel Voorbereiding geeft informatie waarmee het inzicht in de omvang van het werk wordt vergroot. Met informatie over de regelgeving, de bouwvergunning, het bestemmingsplan en de technische uitwerking stelt u een duidelijke offerte met aantrekkelijke opties op.

Uitvoering (Aan de slag)
Als de opdracht eenmaal binnen is, kan de uitvoeringsfase beginnen. Het deel Uitvoering geeft informatie over de organisatie van het werk, met onder meer handzame checklists en stappenplannen. Details geven inzicht in een correcte uitvoering.

1.2 Begripsbepaling

Gevelopeningen zijn belangrijke beeldbepalende onderdelen van een gebouw. Het wijzigen van een dergelijke opening heeft al snel gevolgen voor de uitstraling van dat gebouw. Daarnaast zijn gevelopeningen bepalend voor het welzijn van de bewoners. Aspecten als daglicht, uitzicht, behaaglijkheid, transparantie en dergelijke hebben invloed op het welbevinden van mensen.

Vanwege de toe te passen materialen vormen deze gevelopeningen in veel opzichten de zwakste schakel in een bouwkundige omhulling. Er is relatief veel onderhoud nodig. Tevens vindt via beglazing nog steeds het grootste warmteverlies van binnen naar buiten plaats.

Gezien het voorgaande is het logisch dat eigenaren veel werkzaamheden verrichten of laten verrichten aan de gevelopeningen. Hierbij is onderscheid te maken in een diversiteit aan werkzaamheden. Dit varieert van de eenvoudige klussen, zoals het schilderen van de kozijnen of het vervangen van glas, tot zeer ingrijpende verbouwingen, bijvoorbeeld het vervangen en vergroten van de bestaande kozijnen. Al deze zaken komen in deze VerbouwVakWijzer aan de orde.

1a. Het vervangen van een bestaande ruit.
(bron: Glashandel A. Koelewijn v.o.f.)

1b. Kozijn is dusdanig aangetast dat (deel)vervanging noodzakelijk is.
(bron: Adviesburo Nieman B.V.)

TIP

Een verbouwing is voor een bewoner altijd een flinke uitgave. Door energiebesparende opties aan te bieden, wijst u op de mogelijkheid de maandlasten te beperken.