0

publicatie: VerbouwVakWijzer Vocht en ventilatie

1. Algemeen

1. Algemeen

1.1 Gebruik van de VerbouwVakWijzer

De VerbouwVakWijzer bestaat uit drie delen: Acquisitie (De klant centraal), Voorbereiding en Uitvoering (Aan de slag).

Acquisitie (De klant centraal)
Acquisitie is essentieel om een klant binnen te halen. Wat verwacht de klant en wat biedt de vakman? Alleen na volledige uitwisseling van informatie zijn vraag en aanbod goed op elkaar af te stemmen. De in deze wijzer geboden informatie over klantcommunicatie helpt de vakman om de potentiële opdrachtgever gericht te overtuigen om voor bepaalde oplossingen te kiezen. Het voordeel van deze aanpak: klanten die mogen kiezen zijn al half aan het kopen.

Voorbereiding
Minder aanpassingen, minder herstelkosten, minder misverstanden: dankzij een goede voorbereiding worden klanten trouwe opdrachtgevers. Het deel Voorbereiding geeft informatie waarmee het inzicht in de omvang van het werk wordt vergroot. Met informatie over de regelgeving, de bouwvergunning, het bestemmingsplan en de technische uitwerking stelt u een duidelijke offerte met aantrekkelijke opties op.

Uitvoering (Aan de slag)
Als de opdracht eenmaal binnen is, kan de uitvoeringsfase beginnen. Het deel Uitvoering geeft informatie over de organisatie van het werk, met onder meer een handzame checklist.

1.2 Begripsbepaling

Bewoners streven bewust of onbewust een gezond en comfortabel binnenklimaat na. Een gezond binnenklimaat realiseert u met goede ventilatiemogelijkheden, zonder dat sprake is van tocht- en van vochtproblemen. In veel bestaande panden is sprake van onvoldoende ventilatie, schimmelvorming en optrekkend of doorslaand vocht. Deze VerbouwVakWijzer behandelt de aanpak van vochtproblemen en de theorie van woningventilatie.

1. Een te vochtig binnenklimaat kan leiden tot condensatie, loslatend behang, vochtplekken en schimmels. Een goed en goed gebruikt ventilatiesysteem in combinatie met een goed uitgevoerde verbouwing had dit kunnen voorkomen, zonder dat er sprake is van tocht of energieverlies.
(bron: ISSO / SBR)

TIP

Een verbouwing is voor een bewoner altijd een flinke uitgave. Door energiebesparende opties aan te bieden, wijst u op de mogelijkheid om de maandlasten te beperken.