0

publicatie: Handreiking vervormingsgedrag van funderingen op staal

Titelpagina

Handreiking vervormingsgedrag van funderingen op staal

In de dagelijkse ontwerppraktijk van funderingen is de keuze tussen funderen ‘op staal’ en funderen op palen van primair belang. Waar in het oosten en zuiden van ons land de eerste funderingswijze vaker voor de hand ligt, wordt in het westen van het land in veel situaties een fundering op palen geadviseerd. Dit is in sommige gevallen niet echt nodig en leidt in de praktijk vaak tot hogere kosten.

oktober 2016
664.16
978 90 5367 631 8 14-06-2017