0

publicatie: Voorbeeldprojecten hogere geluidsisolatie nr. 1

1 Inleiding

1 Inleiding

Op initiatief van Woningbouwvereniging 'De Dageraad' (destijds 'Amsterdam-Zuid') zijn, bij wijze van experiment, in 14 woningen van een nieuwbouwproject van 233 woningen direct tijdens de bouw extra akoestische voorzieningen getroffen. Die extra voorzieningen moesten passen binnen de technische en financiële mogelijkheden van het project. De woningen zijn gelegen in het stadsdeel Osdorp van de stad Amsterdam. De maatregelen moesten een 'klasse betere' geluidswering opleveren in vergelijking met de geluidswering van de referentiewoningen, de standaard uitgevoerde woningen.

De doelstelling van deze studie is nader omschreven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 volgen de voor de geluidsisolatie van belang zijnde gegevens van de woningen. De meetresultaten - de isolatie-indices voor lucht- en contactgeluid - van zowel de referentiewoningen als de woningen met de extra voorzieningen zijn in hoofdstuk 4 vermeld. In hoofdstuk 5 worden de meetresultaten besproken. Eerst worden de resultaten van de twee varianten afzonderlijk besproken en daarna volgt een vergelijking tussen de resultaten van de referentiewoningen en die van de woningen met extra voorzieningen. De meerkosten per woning en per bouwdeel worden in hoofdstuk 6 behandeld. In hoofdstuk 7 ten slotte volgen de conclusies en aanbevelingen.