0

publicatie: Voorbeeldprojecten hogere geluidsisolatie nr. 2

1 Inleiding

1 Inleiding

In opdracht van de Stichting Bouw Research (SBR) te Rotterdam, contactpersoon ir. R.C. Dorgelo, heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de realisatie van een hogere geluidsisolatie in het project Polderland (de bouwblokken P7, P8, P19-21 en P29-30) in het Bestemmingsplan Veldhuizen in Vleuten - De Meern. Dit project maakt deel uit van de Vinex-locatie ‘Leidsche Rijn’ en bestaat uit 87 eengezinswoningen. Voor dit bestemmingsplan is er een overeenkomst gesloten tussen de gemeente Vleuten - De Meern en de projectontwikkelaars om een Ilu;k ≥ + 5 dB en een Ico ≥ + 10 dB te realiseren.
Het project bestaat uit 87 eengezinswoningen, opgebouwd met als woningscheidende wand een ankerloze spouwmuur van ter plaatse gegoten betonnen wanden. Met dit systeem is het in principe mogelijk de bovengenoemde waarden te realiseren.

In dit rapport worden achtereenvolgens besproken het ontwerp en de realisatie van dit project en de gerealiseerde geluidsisolatiekwaliteit. De geluidsisolatiekwaliteit wordt vervolgens van drie verschillende invalshoeken belicht:

  • De gerealiseerde kwaliteit wordt getoetst aan de overeengekomen isolatieniveaus (hoofdstuk 5).
  • De integrale geluidsisolatiekwaliteit volgens NEN 1070:1999. Deze wordt eveneens in beschouwing genomen, omdat in deze norm alle geluidsisolatieaspecten met elkaar in verband worden gebracht (hoofdstuk 6).
  • Ten slotte wordt de geluidsisolatie van het project nader geanalyseerd met behulp van trillingsmetingen, metingen aan de verbindingsdempingen en een vergelijking tussen de gerealiseerde en de met het computerprogramma BASluco berekende geluidsisolatie (hoofdstuk 7).

Bij deze rapportage is gebruikgemaakt van de volgende gegevens.

Kloet & Van der Merwe Architecten

  • Bouwaanvraag Veldhuizen Polderland deel 1 d.d. 4 februari 1998.
  • Bestek ten behoeve van 87 woningen Polderland, de typen PK1, PK2 en PK3 d.d. 9 juni 1998, besteknummer W3660.
  • Inspecties ter plaatse en informatie van de uitvoerder.

De hoofdstukken 3 en 4 bevatten vooral informatie voor degenen die betrokken zijn bij de uitvoering en realisatie van woningen. De hoofdstukken 6 t/m 7 zijn meer gericht op bouwakoestici, terwijl hoofdstuk 5 voor beide doelgroepen van belang is.