0

publicatie: Voorbeeldprojecten hogere geluidsisolatie nr. 4

1 Inleiding

1 Inleiding

In opdracht van de Stichting Bouw Research (SBR) te Rotterdam, contactpersoon ir. R.C. Dorgelo, heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de realisatie van een hogere geluidsisolatie in het project Laagland ( bouwblokken L54-L56) in het Bestemmingsplan Veldhuizen in Vleuten - De Meern. Dit project maakt deel uit van de Vinexlocatie ‘Leidsche Rijn’ en bestaat uit 36 vrije sector koopwoningen van het type 2/1 kap. Per bouwblok zijn er 12 woningen. De woningen worden aangeduid als type Calliope, in de bouwtekeningen worden zij aangeduid als type 30. De woningen zijn gelegen aan de Zonnedauw en zijn het dichtst bij de snelweg A12 gelegen van heel Bestemmingsplan Veldhuizen.

Voor het hele bestemmingsplan Veldhuizen is er een overeenkomst gesloten tussen de gemeente Vleuten - De Meern en de projectontwikkelaars om voor eengezinshuizen een karakteristieke isolatie index voor luchtgeluid Ilu;k ≥ + 5 dB en isolatie-index voor contactgeluid Ico ≥ + 10 dB te realiseren.
De hoofdconstructie van de eengezinswoningen is een prefab betoncasco met een ankerloze spouwmuur van prefab beton (90 - 40 - 90 mm) als bouwmuur.

In dit rapport worden achtereenvolgens besproken de doelstelling van het onderzoek, het ontwerp, de realisatie van dit project en de gerealiseerde geluidsisolatiekwaliteit. De geluidsisolatiekwaliteit wordt hierbij van drie verschillende invalshoeken belicht:

  • de gerealiseerde kwaliteit wordt getoetst aan de overeengekomen isolatieniveaus (hoofdstuk 5);
  • de integrale geluidsisolatiekwaliteit wordt getoetst volgens NEN 1070:1999. Deze beoordelingswijze wordt eveneens in beschouwing genomen, omdat in deze norm alle geluidsisolatieaspecten met elkaar in verband worden gebracht (hoofdstuk 6);
  • ten slotte wordt de geluidsisolatie van het project nader geanalyseerd met behulp van trillingsmetingen, metingen aan de verbindingsdempingen en een vergelijking tussen de gerealiseerde en de met het computerprogramma BASluco berekende geluidsisolatie (hoofdstuk 7)

Bij deze rapportage is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

  • projectnummer 98 046 2 58 woningen deelplan 3 i.o.v. Amstelland Vastgoed d.d. 15 april 1999. de bladen 30 1-8, 31 1-7, 32 1-6, 33 1-7, 34/35 1-7 van Groosman Partners;
  • technische Omschrijving/Concept Checklist 71075GP van Schmidt Bouwadvies te Velserbroek;
  • folder Laagland type Ilia, Lares I en II ,Calliope en Neptunus van Amstelland Vastgoed, nu Amstelland Ontwikkeling;
  • inspecties ter plaatse en informatie van de uitvoerder en opzichter;
  • bestek deel B werkbeschrijving 98046.2 94 woningen Laagland Veldhuizen Vleuten-De Meern d.d. 03-11-99 van Groosman Partners;
  • bestektekeningen 98 046 2 tekening 31 0001 en 31 0002 van Groosman Partners laatstelijk gewijzigd 10-09-1999 en principe details 31 0006 d.d. 26-07-1999.