0

publicatie: Voorbeeldprojecten hogere geluidsisolatie nr. 5

1 Inleiding

1 Inleiding

In opdracht van de Stichting Bouw Research (SBR) te Rotterdam, contactpersoon ir. R.C. Dorgelo, heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de realisatie van een hogere geluidsisolatie in het bestemmingsplan ’Het Nieuwe Glas te Hoorn. De eerst op te leveren woningen waren de 20 woningen van het type ‘Volute’ in een totaal van 99 woningen die binnen het bestemmingsplan worden uitgevoerd in Houtskeletbouw (HSB).

Voor dit project zijn geluidsisolatiewaarden van Ilu;k ≥ + 5 dB en Ico ≥ + 10 dB als uitgangspunt voor het ontwerp genomen. Op basis van de toe te passen constructies behoren deze waarden zeker tot de mogelijkheden, gezien reeds bekende meetresultaten aan het HSB-systeem dat in dit project wordt toegepast.

In dit rapport worden achtereenvolgens besproken de doelstelling van het onderzoek, het ontwerp, de realisatie van dit project en de gerealiseerde geluidsisolatiekwaliteit. De geluidsisolatiekwaliteit wordt hierbij van drie verschillende invalshoeken belicht:

  • de gerealiseerde kwaliteit wordt getoetst aan de overeengekomen isolatieniveaus (hoofdstuk 5);
  • de integrale geluidsisolatiekwaliteit wordt getoetst volgens NEN 1070:1999. Deze beoordelingswijze wordt eveneens in beschouwing genomen, omdat in deze norm alle geluidsisolatieaspecten met elkaar in verband worden gebracht (hoofdstuk 6);
  • ten slotte wordt de geluidsisolatie van het project nader geanalyseerd met behulp van trillingsmetingen, metingen aan de verbindingsdempingen en een vergelijking tussen de gerealiseerde en de met het computerprogramma BASluco berekende geluidsisolatie (hoofdstuk 7).

Bij deze rapportage is gebruik gemaakt van de volgende gegevens:

  • projectnummer 4587 99 woningen te Hoorn ‘Het Nieuwe Glas’ bestektekeningen van type A, Volute van Zeeman Archtekten , detailblad 1 en 2, aanzichten ,plattegronden en doorsneden d.d. 22-05-2000 en bestek deel I d.d 15 november 1999;
  • verkoopinformatie ‘Het Nieuwe Glas’ van projectontwikkelings maatschappij de Peyler b.v. te Hoorn.
  • inspecties ter plaatse en informatie van de uitvoerder en opzichter.