0

publicatie: Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag

Voorwoord

Voorwoord

In het Bouwbesluit van 1992 werd het begrip 'weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag' (wbdbo) geïntroduceerd. Veertien jaar na dato blijkt nog vaak dat dit een nog moeilijk te doorgronden begrip is. Toch zijn de te treffen voorzieningen om aan de vereiste wbdbo te voldoen essentieel om gebouwen voldoende brandveilig te kunnen maken. Kennis van de materie over wbdbo is dus essentieel.

Om die reden heeft SBR besloten een publicatie te laten ontwikkelen waarin de verschillende begrippen die een rol spelen bij de brandoverslag en de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag duidelijk worden toegelicht.
Het doel van deze publicatie is dan ook om niet-brandspecialisten inzicht te geven in de grondbeginselen en randvoorwaarden van brandoverslag en wbdbo.

In deze publicatie wordt stap voor stap uitgelegd welke begrippen er bij het bepalen van de wbdbo om de hoek komen kijken. Na het lezen van deze publicatie zullen termen als brandoverslag, branddoorslag, straling, (sub)brandcompartiment en spiegelsymmetrie een plaats hebben gekregen binnen de wbdbo.

Tevens wordt in deze publicatie aandacht besteed aan de NEN 6068, de norm die vanuit het Bouwbesluit 2003 wordt aangestuurd voor de bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag.
In de publicatie wordt steeds in het oog gehouden welke relatie er is tussen de brandoverslag en de wbdbo aan de ene kant en de geldende regelgeving van het Bouwbesluit 2003 aan de andere kant. Tekeningen, diagrammen en rekenvoorbeelden zorgen nog voor een nadere toelichting van de behandelde stof.

SBR heeft hiermee een publicatie gemaakt, die niet mag ontbreken in de boekenkast van iedereen die in de dagelijkse beroepspraktijk met brandveiligheid te maken heeft.

SBR
Rotterdam, december 2005