0

publicatie: Werken met Fire Safety Engineering

Titelpagina

Werken met Fire Safety Engineering

Niet de regelgeving staat bij Fire Safety Engineering centraal, maar de brandveilige oplossing. Het toepassen van FSE heeft een hoge vlucht genomen. Met het verschijnen van de SBR-publicatie Werken met Fire Safety Engineering worden actuele kennis, tools en praktijkcases op een toegankelijke manier beschikbaar gesteld. De realisatie van deze publicatie is een goede illustratie van de samenwerking tussen innovatieve toeleverende bedrijven, adviesbureaus en SBR. Dit levert direct toepasbare kennis op. Betrokken partijen zijn: VEBON, Rockwool, Bouwen met Staal, Brandveiligheid Erik Janse, Hannover Risk Consultants BV / Het Verbond van Verzekeraars, Promat, NVBR-cluster Bouw/Brandweer Hengelo, RGD, Kingspan en de Brandweeracademie.

2013
634.13
978-90-5367-563-2
07-08-2013