0

Inhoudsopgave

0507b.02_cover__cover-1422537179

Werken met KAPLA

Technische informatie voor het KAnt en klaar PLAatsen van kozijnen

Hoe past u KAPLA-kozijnen concreet toe in de woningbouw? Dit handboek bevat instructies, controlepunten voor kwaliteitsbewaking, informatie over gereedschappen en een uitvouwtekening met alle onderdelen. Ook vindt u hierin informatie over praktijktoepassingen. U wilt werken met KAPLA? Dan kan deze informatiebron niet onbreken in uw vakkennis bibliotheek.


Artikelnummer 507B.02
ISBN 90-5367-341-5
Auteur(s) ir. E.W. van den Brink, drs. ing. H.M. Nieman
Jaar van uitgave 2002