0

publicatie: Werken met KAPLA

1 Gebruiksaanwijzing

1 Gebruiksaanwijzing

Deze SBR-publicatie Werken met KAPLA kunt u gebruiken wanneer is besloten KAPLA-kozijnen toe te passen. De informatie wordt in de vorm van aandachtspunten kort en bondig aangeboden en is gericht op verschillende doelgroepen.

Om deze publicatie goed te gebruiken, worden de volgende aanwijzingen gegeven (zie ook het schema in Figuur 1 waarin de licht getinte vakken een eventueel gebruik door de betreffende doelgroep aanduiden).

  1. Aannemers die in de projectvoorbereidingsfase verkeren (werkvoorbereiding, calculatie en inkoop) gebruiken eerst hoofdstuk 2;
  2. Architecten of projectvoorbereidende aannemers die de detaillering van de kozijnen en de kozijnaansluitingen willen gaan verzorgen, gebruiken hoofdstuk 3. Hierin zijn de voor KAPLA-kozijnen ontwikkelde SBR-Referentiedetails opgenomen;
  3. Aannemers die overgaan naar de projectuitvoeringsfase gebruiken hoofdstuk 4. Hierin staan instructies voor de maatvoerder en de montageploeg en aandachtspunten voor de uitvoerder;
  4. Timmerfabrikanten die KAPLA-kozijnen willen gaan leveren, gebruiken hoofdstuk 5;
  5. Toezichthouders op bouwplaatsen vinden in hoofdstuk 6 de controlepunten om tijdens de ruwbouwfase en afbouwfase de kwaliteit van de KAPLA-kozijnen en de werkzaamheden die daarmee verband houden, te kunnen bewaken. Tot de toezichthouders kunnen gerekend worden: opzichters, medewerkers kwaliteitszorg van aannemers, plantoetsers, medewerkers bouw- en woningtoezicht en woningkeurders.
  6. Timmerfabrikanten die KAPLA-kozijnen leveren, vinden in hoofdstuk 7 overzichten van de benodigde bevestigingsmiddelen. Voor montageploegen (van aannemerszijde of via de timmerfabriek) is in dit hoofdstuk specifieke informatie te vinden zoals het gebruik van de verschillende montagegereedschappen en -hulpmiddelen die speciaal voor KAPLA-kozijnen zijn ontwikkeld.

Hoofdstuk 8 bevat informatie over praktijktoepassingen van KAPLA-kozijnen en nadere informatiebronnen. Als laatste is in hoofdstuk 9 een uitvouwtekening opgenomen waarin alle onderdelen van een KAPLA-kozijn zijn terug te vinden.
Tenslotte: het verdient aanbeveling om de SBR-publicatie Kiezen voor KAPLA er bij te nemen. In een aantal hoofdstukken wordt naar deze publicatie verwezen.

Figuur 1
Schema hoofdstukken per doelgroep.

Doelgroep H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9
Architecten
Aannemers projectvoorbereiding
Aannemers projectuitvoering
Timmerfabrikanten
Toezichthouders