0

publicatie: Werken met KAPLA

Titelpagina

Werken met KAPLA

Technische informatie voor het KAnt en klaar PLAatsen van kozijnen

Hoe past u KAPLA-kozijnen concreet toe in de woningbouw? Dit handboek bevat instructies, controlepunten voor kwaliteitsbewaking, informatie over gereedschappen en een uitvouwtekening met alle onderdelen. Ook vindt u hierin informatie over praktijktoepassingen. U wilt werken met KAPLA? Dan kan deze informatiebron niet onbreken in uw vakkennis bibliotheek.

2002
507B.02
90-5367-341-5
05-08-2013