0

publicatie: Zwevende dekvloeren

Woord vooraf

Woord vooraf

In 2001 verscheen SBR publicatie 485 ‘Zwevende dekvloeren op thermische of akoestische isolatie in de woningbouw’. Daarin waren de toen beschikbare kennis en de belangrijkste aspecten in hun onderlinge samenhang verzameld.

Aanleiding tot die publicatie was de toenemende belangstelling voor zwevende dekvloeren voortkomend uit de aanscherping van de Bouwbesluiteis voor contactgeluid en een grotere behoefte aan een hoger akoestisch comfort. Daarnaast biedt een zwevende dekvloer goede mogelijkheden voor toepassing van duurzame energie. Dit maakt de zwevende dekvloer tot een aantrekkelijke optie; in Duitsland hoort 'der schwimmende Estrich' dan ook veelal tot de standaarduitrusting van de woning.

De ontwikkelingen rond deze gecompliceerde vloerconstructie hebben echter niet stil gestaan. Zo is er in het licht van de toepassing van duurzame energie een toenemende belangstelling voor zwevende dekvloeren met lage-temperatuur vloerverwarming en vloerkoeling. Daarnaast is, met de invoering van het Bouwbesluit 2003, de regelgeving gewijzigd en zijn onder andere de eisen voor contactgeluidisolatie aangescherpt.

Daarom heeft SBR besloten de bestaande publicatie geheel te herzien en te actualiseren.

Daarbij is overleg geweest met werkgroep 6 van NEN-normcommissie 353 078 / CUR-voorschriftencommissie VC37 “Dekvloeren”, die NEN 2742 over zwevende dekvloeren voorbereidt. Deze publicatie is, zover als mogelijk, afgestemd op de toekomstige norm.

Wij vertrouwen er dan ook op dat de thans voor u liggende uitgave een belangrijke leidraad zal blijken te zijn bij het ontwerpen en uitvoeren van een goed functionerende zwevende dekvloer.

SBR dankt allen die hun bijdrage leverden aan deze publicatie:

 • De heer ir. J.J.M. van Bree / BAM Woningbouw b.v. te Bunnik
 • De heer ir. P.F. van Deelen, bouwtechnisch journalist te Rotterdam, redacteur
 • Mevrouw ir. J.C. Drolenga / Cauberg Huygen Raadgevende Ingenieurs BV te Rotterdam, rapporteur
 • De heer ing. J.J. van den Engel / Adviesburo Nieman BV te Utrecht
 • De heer ing. R. van der Klis / Reppel b.v. Bouwspecialiteiten te Dordrecht
 • De heer ir. H.E. Las / Unidek BV te Gemert
 • De heer ir. E.H. Lieben MBM / Beamix Nederland BV te Eindhoven
 • De heer ir. J.J. Linssen / VOBN te Veenendaal
 • De heer ing. G. Nijman / Gyvlon BV te Geertruidenberg
 • De heer ing. R.M.G. Peeters / Rockwool Benelux B.V. te Roermond
 • De heer W.J.H. Scheffer / UNETO-VNI te Zoetermeer, voorzitter
 • De heer O.C.A.M. Sleutjes / Fonofloor B.V. te ’s-Hertogenbosch, corresponderend lid
 • De heer ir. C.A. van der Steen / TechnoConsult B.V. te Heeswijk, corresponderend lid
 • De heer O.R. de Vries, Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud te Rijswijk, corresponderend lid
 • De heer ir. E.M.M. Willems / Cauberg Huygen Raadgevende Ingenieurs BV te Rotterdam, rapporteur
 • De heer B. van Zijp / Spaansen Vloeivloeren B.V. te Winkel

ing. J.C. van Es
projectmanager SBR