0
Page_huis--trein-auto-webversie__1__cover-1422537217

Meten en beoordelen van trillingen: Serie A t/m C  - NF 001S

Trillingen zorgen in toenemende mate voor overlast en schade. We bouwen immers steeds meer en zwaarder in binnenstedelijk gebied. Deze unieke serie publicaties – want enig in zijn soort! – laat u zien hoe u objectief schade en hinder door trillingen kunt beoordelen.

Cover_c192_cover-1422537238

Breuksteen in de praktijk - C192 + C197

Bij breuksteen gaat het om gebroken natuursteen die grover is dan 32 mm. Dit materiaal wordt al lange tijd gebruikt in de waterbouw. Maar hoe gedraagt een constructie van breuksteen zich? De publicatie ‘Breuksteen in de praktijk’ geeft antwoord op deze en vele andere vragen en schept een referentiekader voor toepassing van vernieuwbare materialen in en rondom oevers.

C192_cover-1422537238

Breuksteen in de praktijk. Deel 1 - C192

CUR Rapport 192 schept een referentiekader voor toepassing van vernieuwbare materialen in en rondom oevers.

Jaar: 1998

Setcovers_cover-1421933876

Set Natuurvriendelijke oevers - C200-205

De oever vormt de grens tussen het land en het water. Naast de verdedigende functie en andere functies zoals het aanleggen van schepen en recreatie, hebben oevers een belangrijke ecologische functie en grote landschappelijke waarde. Deze set bestaat uit de 6 publicaties met de volgende onderwerpen: Deel 1: Aanpak en toepassingen Deel 2: Belasting en sterkte Deel 3: Oeversbeschermingsmaterialen Deel 4: Fauna Deel 5: Vegetatie langs grote wateren Deel 6: Water en oeverplanten

Richtlijn_risicogestuurd_grondonderzoek_cover-1460131552

Richtlijn risicogestuurd grondonderzoek - CRW C247

van planfase tot realisatie

Om infrastructuur juist te kunnen aanleggen, moet u beschikken over grondonderzoek van de juiste omvang en soort. Richtlijn risicogestuurd grondonderzoek laat per projectfase zien hoe u bij grondonderzoek verantwoorde en risicogestuurde keuzes kunt maken.

Jaar: 2013

Ontwerprichtlijn-grond-horizon-belaste-palen-750pxl_cover-1441021089

Ontwerprichtlijn door grond horizontaal belaste palen - CRW C228

Ontwerprichtlijn voor het betekenen van horizontale gronddeformaties en van de invloed daarvan op betonnen paalfunderingen. Eindige-elementenmethode Plaxis is meest geschikte methode.

Jaar: 2010

Rock_manual_2007_cover-1456139629

The Rock Manual Edition 2007 - CRW C683

The use of rock in hydraulic engineering

Rock is a commonly used construction material in the hydraulic environment. It is used in the marine and fluvial environments to provide protection against scour and erosion and to limit wave overtopping and flooding.

Jaar: 2007

Hydraulic_fill_manual_cover-1456137306

Hydraulic Fill Manual - CRW C244

for dredging and reclamation works

This Hydraulic Fill Manual is written to supply the dredging industry with a handbook that helps to improve the understanding between the various parties (clients, consultants and contractors) involved in a hydraulic fill project. It contains the latest developments in the field of design and con...

Jaar: 2012

Ankerpalen-750pxl_cover-1441019989

Ankerpalen - CRW C236

Het CUR-rapport Ankerpalen is primair bedoeld voor ontwerpers en uitvoerende partijen. Het boekwerk maakt duidelijk hoe u het ontwerp en de uitvoering van ankerpalen kunt aanpakken. Ankerpalen bevat een beschrijving van diverse ankerpaalsystemen, eenduidige rekenregels voor daadkracht en axiale v...

Jaar: 2011

C233_cover-1422537228

Interface stability of granular filter structures - CRW C233

Theoretical design methods for currents C233

In hydraulic engineering granular filter structures are used for protection of structures against scour and erosion. For a proper functioning of a granular filter structure it is necessary that the interfaces between the filter structures, the subsoil and the water flowing above the filter struct...

Jaar: 2010

C232_cover-1422537229

Falende constructies - CRW C232

CUR 232 case-onderzoek naar structurele oorzaken van falen en maatregelen die dat tegengaan

De CUR publicatie ‘Falende constructies’ bevat de resultaten van onderzoek naar de structurele oorzaken van falende constructies, aan de hand van 15 cases. De cases betreffen instortingen, lokaal bezwijken, te grote scheurvorming, te grote doorbuiging of onvoldoende aantoonbare veiligheid. Dergel...

Jaar: 2010

Handboek-diepwanden-750px_cover-1455280033

Handboek diepwanden - CRW C231

ontwerp en uitvoering CUR 231

Met het Handboek diepwanden beschikt u over een complete publicatie, die alle kennis en ervaring over ontwerp en uitvoering bevat. Diepwandconstructies worden veel toegepast bij het maken van bouwputten in dicht bebouwde binnensteden.

Jaar: 2010

Currap229_3d_750px_cover-1440171815

Axiaal draagvermogen van palen - CRW C229

De CUR publicatie ‘Axiaal draagvermogen van palen’ bevat de resultaten van het onderzoek dat tot doel had een rekenmodel op te stellen voor de draagkracht van op druk belaste palen. De basis voor het onderzoek was een grote verzameling van in het verleden uitgevoerde proefbelastingen.

Jaar: 2010

C230_cover-1422537225

Rapid Load Testing on piles - CRW C230

Interpretation guidelines

De toepassing van snelle paaltesten wordt belemmerd door discussie over de interpretatie van de testresultaten. Deze richtlijn geeft duidelijkheid bij de interpretatie van testmethoden voor palen in klei en in zand. De kennis wordt op twee niveaus toegankelijk gemaakt: een eerste niveau met basi...

Jaar: 2011

Leren-van-geotechnisch-falen-clean-750px_cover-1441369557

Leren van geotechnisch falen - CRW C227

CUR 227 Leren van geotechnisch falen

Jaar: 2010

C219_cover-1422537228

CUR 219 INSIDE Innovatieve dijkversterking - CRW C219

Doel is het ontwikkelen, testen en toepassen van vernieuwende oplossingen om dijken binnen het bestaande ruimtebeslag te versterken. INSIDE heeft geresulteerd in de uitwerking van 3 dijkversterkingsmethoden van 3 consortia van marktpartijen: Mixed in place, Dijkvernageling, Dijkdeuvels. ENW ...

Jaar: 2007

C221_cover-1422537236

Folieconstructies - CRW C221

"Voor verdiept aangelegde infrastructuur"

Dit handboek gaat in op de toepassing van folieconstructies voor de verdiepte aanleg van infrastructurele werken.

Jaar: 2009

C218_cover-1422537233

Toekomst voor het bouwproces - CRW C218

een 3-D objectbenadering

Het ontwerp van bouwconstructies kan efficienter en met minder fouten. Als verschillende partijen in het ontwerpproces met behulp van ICT aan het zelfde object werken, worden veel communicatiefouten voorkomen. Het project COINS werkt in een hoog tempo aan de ontwikkeling van deze technologie,...

Jaar: 2006

C215_cover-1422537227

Duurzaamheid mariene betonconstructies - C215

Onderzoek aan betonconstructies aan zee, zoals de Haringvlietsluizen, laat zien dat na ca. 40 jaar nog weinig aantasting is ontstaan. Wapeningscorrosie blijkt wel het belangrijkste schademechanisme. Constructies met hoogovencement scoren beter dan met portlandcement. Dit onderzoek is tevens g...

Jaar: 2005

C217_cover-1422537228

Ontwerpen met geotextiele zandelementen - C217

Geotextiele zandelementen zijn driedimensionale systemen, waarmee diverse typen beschermingsconstructies kunnen worden aangelegd. Deze elementen kunnen worden gezien als innovatieve, kostenbesparende en milieuvriendelijke systemen in waterbouwkundige constructies. Ze vormen daarbij een alternatie...

Jaar: 2006