0
C144_cover-1422537229

Vliesgas als vulstof in beton - C144

In Nederland werden eind jaren zeventig kolen opnieuw geïntroduceerd als brandstof voor electriciteitscentrales. Er wordt alleen gebruik gemaakt van poederkool-gestookte ketels met open roosters, waarvan de vaste afvalstoffen voor 90% bestaan uit poederkool.

Jaar: 1992

C135_cover-1422537230

Demontabel bouwen in beton - C135

Veel gebouwen krijgen een andere functie en/of indeling nog voordat de technische levensduur ervan is bereikt. Te denken valt hierbij aan grotere woningen die moeten worden opgedeeld in kleinere eenheden en andere produktieprocessen in de industrie.

Jaar: 1990

C134_cover-1422537226

Betonmechanica - C134

Voorbeelden van niet-lineaire berekeningen met DIANA

In het rapport worden acht voorbeelden gegeven van niet-lineaire numerieke berekeningen van gewapende of voorgespannen betonconstructies met behulp vanhet rekenprogramma DIANA.

Jaar: 1987

C109_cover-1422537231

Veiligheid van bouwconstructies - C109

Een probabilistische benadering

Er is een evolutie waarneembaar in het construeren. Eerst kwamen constructies tot stand op grond van ervaring, opgedaan bij eerder gebouwde constructies. Allengs werd de mechanica ontwikkeld, waardoor het mogelijk werd constructieste berekenen.

Jaar: 1982

C107_cover-1422537233

Toleranties voor betonwerk - C107

Toetsing aan een praktijkvoorbeeld

Het opstellen van toleranties is een zaak met grote consequenties. Te strenge toleranties kunnen gemakkelijk leiden tot grote moeilijkheden en hoge kosten in de produktie,te ruime toleranties kunnen leiden tot ernstige schade aan de kwaliteit van het werk. Zorgvuldige afweging is dus noodzakelijk...

Jaar: 1982

C010_cover-1422538609

Kolomvoetplaatverbindingen - CRW SG10

Rapport 10 - Aanbevelingen voor de berekening volgens de Eurocodes

Rapport 10 biedt de constructeur een hulpmiddel bij de berekening van kolomvoetplaatverbindingen. Hierbij zijn voor de meest voorkomende situaties van eenvoudige kolomvoetplaatverbindingen rekenregels gegeven.

Jaar: 2009

C002_cover-1422537235
 22,00

Vervormingseisen voor bouwconstructies - SC2

Bij de meeste constructies mogen de vervormingen, doorbuigingen, krommingenen hoekdraaiingen niet ontoelaatbaar groot zijn.

Jaar: 1975

C206_cover-1422537234

Geokunststoffen op de bouwplaats - C206

In deze handleiding is informatie gebundeld die van belang is voor het juist verwerken van geokunststoffen op de bouwplaats. De producten met de belangrijkste eigenschappen en toepassingen worden kort en overzichteIijk in beeld gebracht

Jaar: 2001

C094_cover-1422537234
 25,00

Rationalisatie wapening deel 2 - C094

Geen samenvatting beschikbaar

Jaar: 1979

C-r1_cover-1422537233

Design Framework - CRW R1

The present document aims to describe the design framework in which the project has to be executed. The document is open for corrections during the whole project. Especially the deterioration models and the environmental actions represented this document will be revised according to the output...

Jaar: 1997

C162_cover-1422537223

Rapport 162 Construeren met grond - C162

Grondconstructies op en in weinig draagkrachtige en sterk samendrukbare ondergrond

Dit handboek bevat de Nederlandse praktijk-kennis en -ervaring met betrekking tot ontwerp- en uitvoering van grondconstructies als ophoging op of als ingraving in weinig draagkrachtige en sterk samendrukbare ondergrond. Het handboek is bedoeld als hulpmiddel voor de ontwerper: behalve veel achter...

Jaar: 1992

0810_08_cover__cover-1422537213

Veilig invoeren van aansluitleidingen van nutsvoorzieningen - 810.08

Volgens informatie van de grote netbeheerders in Nederland voldoet ca. 50 procent van de bouwkundige voorzieningen voor aansluiting van nutsvoorzieningen niet aan de eisen. In de dagelijkse praktijk bedenken installateurs ter plaatse een oplossing, die vervolgens wordt gedoogd. Van het improvisat...

Jaar: 2008

621.10_cover-1422537199

Constructieve veiligheid van gevels - 620.11

De laatste jaren traden er in de praktijk regelmatig constructieve problemen op met gevels. Dit was voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2006 reden een rapport over de veiligheidsproblemen met gevelbekleding te publiceren. Als vervolg hierop verrichtte VROM-Inspectie nader onderzoek naar een...

Jaar: 2011

0566.06_cover__cover-1422537192

Prestatie-eisen Gesloten geveldelen - 566.06

Prestatiegerichte samenwerking, ketensamenwerking, bij onderhoud komt steeds meer voor in de praktijk. Deze publicatie, toegespitst op gesloten geveldelen, laat u zien hoe u als opdrachtgever of opdrachtnemer het projectresultaat kunt specificeren, hoe u prestatie-eisen formuleert en welke garant...

Jaar: 2006

0558f.06_cover__cover-1422537191

VerbouwVakWijzer Aan- en uitbouwen - 558F.06

Onderdeel van de serie VerbouwVakWijzer

U krijgt praktische handvatten voor isolatie en rekenvoorbeelden in verband met daglichttoetreding. Daarnaast gaan de auteurs in op waterdichtheid, vochtwering van de aan- en uitbouw en bitumen dakbedekking. Staat een aan- of uitbouw regelmatig op uw lijst? Dan mag u deze publicatie niet missen!

Jaar: 2006

Cover_0261_cover-1422537209

Brandveilig ontwerpen en uitvoeren van platte daken - 261.09

Platte daken worden in Nederland afgedicht met baanvormige dakbedekkingsmaterialen, heel vaak met behulp van open vuur. Dit brengt risico’s mee en zorgt helaas nog wel eens voor het onstaan van een brand. Hoe ontwerp en bouw je een dak, eventueel met open vuur, dat brandveilig is en voldoet aan a...

Jaar: 2009

0588.07_cover__cover-1422537193

Uitwerkingsinstructie Toolkitconcepten laagbouw - 588.07

Eengezins-rijwoning Ri0, Ri1, Ri2, Ri3 en Ri4 2/1-kapwoning Ti0, Ti1, Ti2 en Ti3

Duurzaam bouwen. Als architect of bouwer kunt u er niet meer omheen. De markt stelt steeds complexere eisen. SBR helpt u praktisch op weg met de 'Uitwerkingsinstructies Toolkitconcepten laagbouw'. Dit handboek werkt negen energieconcepten uit de Toolkit Duurzame Woningbouw (van uitgever Aeneas) n...

Jaar: 2007

0558j.06_cover__cover-1422537191

VerbouwVakWijzer Kozijnen en glaszetten - 558J.06

Onderdeel van de serie VerbouwVakWijzer

Een aanpassing van het kozijn is niet alleen een ingreep in de constructie, ook de energiehuishouding van de woning kan zich wijzigen. De VerbouwVakWijzer Kozijnen schenkt aandacht aan de constructieve veiligheid. Ook vindt u hierin de daglichtvoorschriften uit het Bouwbesluit.

Jaar: 2006

0558i_06_cover_cover-1422537191

VerbouwVakWijzer: Isoleren - 558I.06

Onderdeel van de serie VerbouwVakWijzer

Isoleren van een bestaande woning is niet zonder risico. Isolatie helpt energie besparen en zorgt voor meer comfort. Maar aanpassingen kunnen de vochthuishouding ook ongunstig veranderen. Ook voor kleine aannemers en klusbedrijven reden om een verbouwing grondig voor te bereiden. Deze VerbouwVakW...

Jaar: 2006

0550.06_cover__cover-1422537188

Buitengevelisolatie met gepleisterde afwerking - 550.06

Het aanbrengen van gevelisolatie is specialistisch werk. Deze publicatie is bedoeld voor ontwerpers en uitvoerders en gaat over gepleisterde buitengevelisolatiesystemen. Met name het systeem dat in ons land veruit het meest wordt toegepast: een isolatieplaat van polystyreen, voorzien van een wape...

Jaar: 2005