0
Richtlijn_paalmatrassystemen_2016_3d_cover-1468575410

Ontwerprichtlijn paalmatrassystemen - CRW 699.16

Herziening CUR-rapport 226

De veelbelovende ontwerptechniek is in de afgelopen jaren op diverse plaatsen in Nederland toegepast. Dankzij paalmatrassen wordt snellere aanleg van infrastructuur mogelijk, worden kwetsbare objecten beschermd, en worden overlast en hinder tijdens de aanleg en beheer gereduceerd. Bovendien nemen...

Jaar: 2016

Handboek_inspectie_staal_3d_cover-1468598693

Handboek Inspectie Staal - CRW 694A.16

Comform CUR-Aanbeveling 117

In Nederland worden aan civiele kunstwerken, zoals bruggen, viaducten, duikers en sluizen, vele duizenden inspecties per jaar uitgevoerd. Dat is ook noodzakelijk. Het areaal kunstwerken wordt relatief steeds ouder en de voortschrijdende degradatie van de gebruikte materialen brengt risico’s met z...

Jaar: 2015

Bc_duurzaamheid_van_geokunststoffen_cover-1480602989

Duurzaamheid van geokunststoffen - CRW 701.16

Een praktisch stappenplan voor het bepalen van de levensduur van geokunststoffen

Geokunststoffen zijn bouwmaterialen die speciaal voor toepassing in de funderingstechniek, milieutechniek, waterbouwkunde en infrastructuur gemaakt zijn. Bouwcompact Duurzaamheid van geokunststoffen biedt een algemene introductie van geokunststoffen en geeft een beschrijving van de verschillende ...

Jaar: 2016

Basal_reinforced_piled_embankments_cover_trail_26_april16_cover-1461677151

Design Guideline Basal Reinforced Piled Embankments - CRW 703.16

Revision of the Design Guideline CUR226

This publication is the design guideline (CUR226) for geosynthetic-reinforced pile-supported embankments. A basal reinforced piled embankment consists of a reinforced embankment on a pile foundation. The reinforcement consists of one or more horizontal layers of geosynthetic reinforcement install...

Jaar: 2016

Horecalawaai_de_baas_3d_cover-1452611033

Horecalawaai de baas - 312.16

Horecageluid kan variëren van gezellige drukte en feestgedruis tot keiharde ‘disco’, gerammel van kratten en geschreeuw van uitgelaten bezoekers om twee uur ‘s nachts. Lang niet iedereen beleeft daar plezier aan.

Jaar: 2016

Leidraad-rgs-nieuw_cover-1452589018

Leidraad ondersteuning opdrachtgevers bij RGS-projecten - 687.15

Investeren en Onderhouden

In 2013 verscheen de Leidraad Resultaatgericht Samenwerken bij Investeren en onderhouden voor opdrachtgevers, opdrachtnemers, adviseurs en leveranciers tezamen. Naast de Leidraad met een gezamenlijk procesmodel is er behoefte aan een Leidraad specifiek voor opdrachtgevers met de nadruk op woningc...

Jaar: 2015

Urban_quay_walls_cover-1450279108

Urban Quay Walls - CRW 695.15

Maritime structures

Since the thirteenth century, quay walls of significant retaining height have been built in the Netherlands in urban environments. Over time, structural revisions were often carried out due to excessive deformations or the use of increasingly larger and deeper vessels. These historic quay walls w...

Jaar: 2016

Rapport 2001-2: Vloeren van kanaalplaten met geïntegreerde stalen liggers - CRW C2001-2

Vloeren bestaande uit kanaalplaten met geïntegreerde stalen liggers hebben het voordeel dat een vlakke vloer met een geringe constructiehoogte ontstaat. Dit opent tevens de mogelijkheid om leidingen en installaties vrij van obstakels aan te leggen. Bovendien is de brandwerendheid van geïntegreerd...

Jaar: 2001

Set-checklist-bouwbesluit_cover-1499333465

Checklist Bouwbesluit 2016 set - 696.16

De Checklist Bouwbesluit is een praktisch hulpmiddel voor iedereen die snel inzicht wil in de wettelijke bouwtechnische eisen die gelden voor gebouwen met een woonfunctie. Deze serie bestaat uit een Deel A en een Deel B.

Checklist-b-3d_cover-1446117436

Checklist Bouwbesluit: deel B (editie 2016) - 696b.16

Woningen en woongebouwen: VERBOUW

De Checklist Bouwbesluit is een praktisch hulpmiddel voor iedereen die snel inzicht wil in de wettelijke bouwtechnische eisen die gelden voor gebouwen met een woonfunctie. Of u nu ontwerpt, uitvoert, toetst of beheert.

Jaar: 2016

Checklist-a-3d_cover-1446117035

Checklist Bouwbesluit: deel A (editie 2016) - 696a.16

Woningen en woongebouwen: NIEUWBOUW

De Checklist Bouwbesluit is een praktisch hulpmiddel voor iedereen die snel inzicht wil in de wettelijke bouwtechnische eisen die gelden voor gebouwen met een woonfunctie. Of u nu ontwerpt, uitvoert, toetst of beheert.

Jaar: 2016

Beoordelingsmethodiek_alternatieve_grondstoffen_voor_beton_cover-1456241899

Beoordelingsmethodiek geschiktheid alternatieve grondstoffen voor beton - CRW 685.15

De laatste jaren is sprake van een groeiend aanbod van niet-gangbare grondstoffen voor de toepassing in beton. Door de behoefte deze alternatieve materialen in te zetten, bijvoorbeeld om reststoffen te hergebruiken of de CO2 footprint van beton te verlagen, kan een spanningsveld ontstaan tussen d...

Jaar: 2015

Studenteneditie2015_3d_750px_cover-1439562932

SBR-Referentiedetails Studenteneditie 2015 - 684.15

8e herziene druk

Voor studenten, de toekomstige bouwkundigen van Nederland, is het van groot belang dat zij in de praktijk in staat zijn bouwtechnische details te ontwerpen en te toetsen. De SBR-Referentiedetails Studenteneditie 2015 helpt hierbij.

Jaar: 2015

Handreiking-observational-method_cover-1429601957

Handreiking Observational Method - CRW 679.15

Binnen de geotechniek is de Observational Method een recente ontwikkeling. Bij deze methode kunnen tijdens de aanlegfase van een GWW-project nog aanpassingen worden doorgevoerd in het ontwerp. Op basis van uitgebreide monitoring kan hierbij op een ander ontwerpscenario worden overgestapt. De meth...

Jaar: 2015

C199_cover-1422537229

Rapport 199 Handreiking toepassing No-Recess technieken - C199

Civieltechnisch centrum uitvoering research en regelgeving

Geen samenvatting beschikbaar

Jaar: 2001

C2001-10_cover-1422537230

CUR 2001-10 Diepe grondstabilisatie in Nederland - C2001-10

Handleiding voor toepassing, ontwerp en uitvoering

Diepe grondstabilisatie is een methode waarmee slappe grond wordt gestabiliseerd door de toevoeging van een geschikt bindmiddel. Ophogingen, bijvoorbeeld voor wegen en spoorwegen, op gestabiliseerde grond ondergaan minder zetting en zijn stabieler van ophogingen op niet-gestabiliseerde grond. Het...

Jaar: 2001

C178_cover-1422537233

Achtergronden van numerieke modellering van geotechnische constructies, deel 1 - C178

Dit handboek behandelt een aantal modellen en modelleringsstrategieën voor de eindige-elementenmethode, welke hun toepassing vinden in de analyse van geotechnische constructies.

Jaar: 1995

CUR 163 Vermoeiing van beton - C163

deel 4: drukspanningen (2)

Jaar: 1993

Rapport 97-3 Toelaatbaar chloridegehalte in gewapend beton - C97-3

In het kader van een samenwerking tussen de Stichting Materiaal Onderzoek in Zee (SMOZ) en de CUR is experimenteel onderzoek uitgevoerd naar het toelaatbaar chloridegehalte in gewapend beton.

Jaar: 1997

Rapport 94-7 Experimenteel onderzoek naar kathodische bescherming van gewapend beton - C94-7

In rapport 94-7 is onderzoek uitgevoerd naar een aantal aspecten van kathodische bescherming (KB) van gewapend beton, waarmee de waarde van KB als een duurzame beschermingstechniek kan worden geëvalueerd.

Jaar: 1994