0

Rapport 195 Backgrounds on numerical modelling of geotechnical constructions, part 3 - C195

Backgrounds on numerical modelling of geotechnical constructions, part 3

This report describes the results of a two-year project on numerical modelling of soil structures. This project is the third in a series of similar projects, each dealing with different subject. A fourth project in this series has already started. Purpose of these projects is to develop procedure...

Jaar: 2000

Cover_standaard-publicatie_cover-1422537203

Gezond beheer van utiliteitsgebouwen - 801_B1.04

Praktijkboek Gezonde Gebouwen - Cahier B1

Hoe gaat u facilitair manager of gebouwbeheerder om met klachten over het binnenmilieu? We hebben het dan over zaken als temperatuur en luchtkwaliteit. Dit cahier biedt praktische, doe-het-zelf oplossingen. Centraal staan kantoorgebouwen en vergelijkbare utiliteitsgebouwen.

Jaar: 2004

Praktijkboekpassiefhuis_3d_750px_cover-1440762666

Praktijkboek Passiefhuis - 602.15

Ook in de Nederlandse bouwsector is passiefhuis een begrip geworden en is synoniem met energiezuinige bouw. Het ontbreken van een praktisch Nederlandstalig handboek en de enorme ontwikkeling die passiefhuis de laatste jaren heeft doorgemaakt zijn dan ook de aanleiding geweest dit vernieuwde boekw...

Jaar: 2015

Durability design of concrete pavements - CRW R14B

Design guide

Geen samenvatting beschikbaar

Jaar: 2000

801_cover-1422538815

Binnenmilieu in basisscholen  - 801-T2.14

Cahier T2 uit de serie Praktijkboek Gezonde Gebouwen

Een gezond binnenmilieu in basisscholen verdient grote aandacht. Dit cahier biedt u handvatten om hierin te voorzien. Het gaat in op de verschillende factoren die van invloed zijn op het binnenmilieu, zoals omgeving, constructie, gevelontwerp, inrichting, beheer en onderhoud. U leert hoe u het bi...

Jaar: 2014

Omslag_galerijplaten_cover-1422538604

Constructieve veiligheid van uitkragende galerijplaten - CRW 673.14

Tweede, herziene uitgave van CUR-publicatie 248

Deze publicatie betreft een herzien protocol voor het beoordelen van de constructieve veiligheid van uitkragende galerijplaten. Aanleiding voor het opstellen van de eerste uitgave (als CUR-publicatie 248) was het instorten van de galerijconstructie van de Antillenflat in Leeuwarden. Dit feit was...

Jaar: 2014

Omslag_lovgm_cover-1422538601

Landelijk Onderzoek Vastgoedmanagement Nederlandse Gemeenten (LOVGM) - 674.14

Rapportage 2014

In 2014 blijft het algemene beeld dat de antwoorden oproepen, gelijk aan de voorgaande jaren. De conclusie in 2010 en 2012 was dat veruit de meeste gemeenten zich hoofdzakelijk bevinden in de beginstadia van ontwikkeling van vastgoedmanagement. Het heeft vanuit de rapportage van het LOVGM toen al...

Jaar: 2014

57_cover-1422538079

Dynamische problemen in de bouw - C057

In dit rapport worden een aantal algemene problemen behandeld, die bij het dynamische gedrag van civiele constructies een rol spelen. De verwerking van meetgegevens voor wisselende en stootvormige belastingen is aangepast aan de vrij recent ontwikkelde methodieken. Dit heeft tot gevolg gehad, da...

Jaar: 1972

Ontwerprichtlijn_zwelbelastingen_op_funderingen_expert_editie_cover-1494604723

Ontwerprichtlijn Zwelbelasting op funderingen - CRW 661.14

De genormeerde rekenmethode voor bepaling van zwelbelasting op funderingen zoals die in de huidige Eurocode 7 (NEN 9997-1:2012) is opgenomen, betreft een methode uit 1991 waarna geen verdere wijzigingen zijn toegepast. Deze rekenmethode wordt beschouwd als een conservatieve methode die leidt tot ...

Jaar: 2014

Durability_of_geosynthetics_cover_3d_cover-1453196880

Durability of Geosynthetics - CRW 663.15

Revised second edition

The revised edition of Durability of Geosynthetics provides a state-of-the-art review of the life-limiting mechanisms by which geosynthetics degrade. The publication lists tests which could be specified to measure the long term effects. It also describes evaluation methods, how to make an assessm...

Jaar: 2016

Borging_van_constructieve_veiligheid_cover-1456243109

Borging van constructieve veiligheid bij geïntegreerde contracten  - CRW 671.14

Best practices

Geïntegreerde contracten worden meer en meer toegepast. Bij geïntegreerde contracten verandert de verhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever ten opzichte van de traditionele rolverdeling in de bouw. De opdrachtgever draagt naast uitvoeringswerkzaamheden ook ontwerpwerkzaamheden op aan de op...

Jaar: 2014

Brandveiligheid_in_hoge_gebouwen_cover-1456160043

Brandveiligheid in hoge gebouwen - 644.14

Voor gebouwen hoger dan 70 meter biedt het Bouwbesluit geen universele bouwtechnische voorschriften. Bij het ontwerpen van brandveiligheid in hoge gebouwen heeft het bevoegd gezag c.q. de brandweer, de mogelijkheid om zelf nadere eisen te stellen aan de te nemen brandveiligheidsmaatregelen. Deze ...

Jaar: 2014

C99-1_cover-1422538587

Beton en mortel met poederkoolvliegas verkregen door bijstoken - C99-1

Bij het uitgevoerde onderzoek zijn de eigenschappen van verschillende typen poederkoolvliegas (bijstoken) conform de huidige regelgeving voor toepassing van poederkoolvliegas in beton vastgesteld.

Jaar: 1999

Omslagfoto662_klein_cover-1422538559

Construction and Survey Accuracies for the execution of rockworks - CRW 662.14

Best practices from the "Maasvlakte 2" Port Expansion Project

The present guideline is the updated version of the 2001 booklet and includes a more extensive view on construction considerations, survey technology and evaluation methods of completed works. It is primarily intended for the clients, contractors and specification writers who are regularly confro...

Jaar: 2014

Cover_standaard-publicatie_cover-1422537236

Pakket Ketensamenwerking

Ontvang een korting van 30% op 10 publicaties over het onderwerp Ketensamenwerking.

Checklist-serie_cover-1422538313

Checklist Bouwbesluit: deel A + B (editie 2014) - 635.14

De Checklist Bouwbesluit is een praktisch hulpmiddel voor iedereen die snel inzicht wil in de wettelijke bouwtechnische eisen die gelden voor gebouwen met een woonfunctie.

Omslag-checklist-bouwbesluit-verbouw_cover-1422538313

Checklist Bouwbesluit: deel B (editie 2014) - 635b.14

Woningen en woongebouwen: VERBOUW

De Checklist Bouwbesluit is een praktisch hulpmiddel voor iedereen die snel inzicht wil in de wettelijke bouwtechnische eisen die gelden voor gebouwen met een woonfunctie. Of u nu ontwerpt, uitvoert, toetst of beheert.

Jaar: 2014

648_omslag_internet_cover-1392390452_cover-1422538309

Onderzoek en beoordeling van funderingen op staal  - CRW 648.14

De fundering is het deel van een constructie dat de belasting vanuit een bouwwerk overdraagt aan de ondergrond. Deze constructie kan ondiep zijn aangelegd (op geringe diepte onder het maaiveld) of op een lager niveau zijn uitgevoerd (bijvoorbeeld met palen). Tot het einde van de 13e eeuw werd er ...

Jaar: 2014

Brandveilige_doorvoeringen_3d_750px_cover-1441810471

Brandveilige doorvoeringen - 809.14

Brand- en rookwerende oplossingen voor installatietechnische doorvoeringen

Het goed uitvoeren van brandveilige doorvoeringen kan van levensbelang zijn: voldoen ze aan de eisen, dan voorkomt u een snelle verspreiding van brand en rook door een gebouw. Het brand- en rookwerend uitvoeren van doorvoeringen verschilt per type doorvoering.

Jaar: 2014

Omslag-checklist-bouwbesluit_cover-1422538313

Checklist Bouwbesluit: deel A (editie 2014) - 635a.14

Woningen en woongebouwen: NIEUWBOUW

De Checklist Bouwbesluit is een praktisch hulpmiddel voor iedereen die snel inzicht wil in de wettelijke bouwtechnische eisen die gelden voor gebouwen met een woonfunctie. Of u nu ontwerpt, uitvoert, toetst of beheert.

Jaar: 2014