0

Centrale aandachtspunten CoP RGS

 • Denk win/ win;
 • Wees u bewust van elkaars belangen, en het algemene belang;
 • Door relaties aan te gaan ontstaat nieuwe kennis;
 • De bouw is traditioneel, hoe komen we hiervan af?
 • De meerwaarde van een goed proces is lastig uit te leggen;
 • Partijen moeten elkaar leren te begrijpen en vertrouwen;
 • Kwaliteitsborging en prijsborging;
 • Risicomanagement;
 • Samenwerking klein beginnen en samen uitbouwen;
 • Het vinden van voorbeeldprojecten (‘best practices’);
 • Het samen doorontwikkelen naar een concreet instrument of stappenplan.

Continuïteit gekoppeld aan prestatie

De marktwerking krijgt door resultaatgericht samenwerken een andere invulling: de opdrachtgever is - over de exploitatieperiode gezien - uiteindelijk goedkoper uit en krijgt daarbij grip op de kwaliteit, het proces en de klanttevredenheid. De opdrachtnemer krijgt hier continuïteit voor terug. Continuïteit wordt gekoppeld aan het halen van afgesproken prestatie-eisen, en is bovendien onder voorbehoud van noodzakelijke wijzigingen in het financieel beleid en vastgoedbeleid. 

RGS betekent cultuurverandering

Succesvol werken volgens de RGS-methodiek gaat uiteraard niet vanzelf. Gaat u hiermee aan de slag, dan betekent dit in veel gevallen dat u uw bedrijfscultuur  moet aanpassen. 

Mensen die volgens de RGS-methodiek werken, moeten een andere koers gaan varen. Samenwerken en onderling vertrouwen zijn belangrijke sleutelwoorden: want de opdrachtgever delegeert meer verantwoordelijkheden aan de opdrachtnemer, en de opdrachtnemer is veel meer verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat dan voorheen.

Vanaf het allereerste begin zitten partijen gezamenlijk aan tafel en ontwikkelen de meest optimale aanpak voor een gebouw of complex. Om één en ander vast te leggen en meetbaar te maken wordt gewerkt met prestatieafspraken.

Werkgroepen CoP RGS

Werkgroep 1: Verzamelen van best practices

Werkgroep 1 richt zich op het verzamelen van goede praktijkvoorbeelden, via een gedegen instrument of database. Vaak zijn goede ervaringen (referentieprojecten) niet voldoende om derden, zoals bijvoorbeeld opdrachtgevers of leveranciers te bewegen om een nieuwe manier van werken in hun bedrijf te introduceren. Er bestaat de behoefte om onafhankelijk te kunnen aantonen dat ketensamenwerking (faal)kosten en veel tijd bespaart, en dat het de kwaliteit en de klanttevredenheid  ten goede komt.

Werkgroep 2: Lerende organisatie

Werkgroep 2 vormt ideeën over RGS en de ‘Lerende organisatie’. Hoe ziet deze sociale innovatie er op de verschillende niveaus (van de werkvloer tot de directie) uit? En hoe zet je dit om naar een bedrijfsstrategie? Elk niveau heeft zijn eigen verantwoordelijkheid.

Werkgroep 3: Andere vraagstelling

Werkgroep 3 richt zich op de ontwikkeling van een andersoortige vraagstelling, die ontstaat door nieuwe, complexe projecten in de markt. Vraagstukken waarbij een multidisciplinair stroomlijning van de besluitvorming gewenst is. De groep doet inzicht en ervaring op in het tegelijk samen ontwikkelen van vraag en antwoord door de ‘vragende’ en de ‘makende’ kant in de bouw. 

Lees voor uitgebreidere informatie over de werkgroepen het CoP RGS werkgroepenoverzicht (PDF) 

Benieuwd naar de voortgang van de COP's? Klik hier voor de voortgangsrapportage.
Meer RGS?

Praat vast mee op LinkedIn en kijk hier voor meer RGS.

Visiegroep

 • Adri Hofenk - A3 Consulting
 • Marc van der Graaf - Talen Vastgoedonderhoud
 • Jeroen Mennink - TNO

Levien-de-Jager-zw

Levien de Jager
Ketenregisseur 

Telefoon: 06 11723897
info@levien.nu

Levien-100px