0

Werkzaamheden en aanpak

Samen met de initiatiefnemer van Bouwteam+, Wim van Dijk, hebben we het afgeronde project en proces omschreven en algemene tools en principes afgeleid. 

Onze rol hierin was het meedenken en spiegelen, een helicopterview ontwikkelen, structuur aanbrengen en scherp krijgen. Daarnaast wordt gezamenlijk bekeken hoe de essentiële onderwerpen een vervolg kunnen krijgen.

Resultaat

Het resultaat is een Kennispaper: Creatieve Coalitie Bouwteam+. Hierin is te lezen hoe het oorspronkelijke idee in de realiteit is omgezet en wat ervan is geleerd. Daarnaast zijn de belangrijke algemene principes en tools afgeleid. Een belangrijk resultaat is het inzicht dat procesaanpak en project niet los van elkaar staan. Er was een idee over het anders inrichten van het bouwproces en dat idee is via het project tot een project-specifieke aanpak uitgegroeid.

Dit laat zien dat projecten zelf middel kunnen zijn om procesideeën/ -principes en samenwerkings-vormen (verder) te ontwikkelen. Learning by doing.


Leermoment

De omschrijvingen zijn na afloop van het project ontstaan. Het achteraf vastleggen en borgen van de opgedane kennis  blijkt lastig en kost veel tijd en moeite. Bovendien duurt het lang voordat anderen ermee aan de slag kunnen. Daarom  pleiten we ervoor kennis al gedurende een project vast te leggen. Op die manier kan er zelfs al tijdens het lopende project gebruik van gemaakt worden.


Projectdata ‘Proyecto Roble’

Projectstart: 2006

Oplevering: 2011

Opdrachtgever: Van Helvoirt Pensioen BV

Architect: Équipe voor architectuur en urbanisme

Adviseur duurzaamheid: DGMR

Adviseur constructies: Pieters bouwtechniek Utrecht I Eindhoven

Adviseur bouwkosten: Vitruvius Consultancy

Bouwteam+:

  • Aannemersbedrijf Roger Michels, bouwkundig aannemer
  • Klostermann Nederland BV, electrotechnische installaties
  • Van Delft Installatie BV, werktuigbouwkundige installaties
  • GLC Houtconstructies BV, houtbouw
  • ReyTec Innovation Projects, geveltechniek
  • Van Helvoirt Groenprojecten, buitenruimte en groenvoorzieningen
  • Ecofyt, helofytenfilters en grijswatersysteem

De Zeven Deugden Advies & Management, technisch voorzitter


Creatieve Coalities

Doelstelling van Creatieve Coalities is om gezamenlijk met de projectpartijen vernieuwende bestaande procesaanpakken (samenwerkingsaspecten) en concepten (producten) verder te brengen en nieuwe te ontwikkelen. 

Onderlinge kennisuitwisseling en het werken binnen concrete projecten zijn de basis. Voor de toepassing in verdere projecten en het breder beschikbaar stellen van de aanpak is het noodzakelijk om vertaalslagen te maken naar algemeen bruikbare handvatten. In nieuwe projecten wordt de aanpak of onderdelen ervan weer specifiek. Zo kan de aanpak zich ontwikkelen. 


Mede ondersteund door het O&O fonds voor de Bouwnijverheid en OTIB.