0

"Bouwen aan daadwerkelijke vernieuwing"

Waarom een Bouwcampus?

Samen – als opdrachtgevers en opdrachtnemers – de noodzakelijke vernieuwing stimuleren in de bouw. Dát is de hoofdreden voor het oprichten van De Bouwcampus.

Belangrijke vernieuwingsthema’s zijn:


  • ketensamenwerking;
  • levenscyclus/duurzaamheid;
  • andere maatschappelijke vraagstukken zoals (arbeids)veiligheid, leefbaarheid;
  • en minder verspilling/faalkosten.


Ook partner worden?

Meedoen kan fysiek of virtueel. Kijk voor de criteria op de website van De Bouwcampus

Hoe werkt De Bouwcampus?

De Bouwcampus is een aantrekkelijke vestigingsplek voor grote en kleine kennisbedrijven. Samen zorgen zij voor de verspreiding en het gebruik van kennis, bedoeld voor het ontwikkelen en in stand houden van het beheer van onze fysieke leefomgeving.

De Bouwcampus is zowel een fysieke plek met sociale faciliteiten waar partners elkaar ontmoeten, als een virtueel netwerk. Er zijn verschillende mogelijkheden om deel te nemen aan De Bouwcampus.

We ontwikkelen kennis met het oog op:

  • de ruimtelijke inrichting
  • de bouw
  • de infrastructuur
  • de bodem
  • water en land

Wat doet SBRCURnet?

SBRCURnet is vanaf het begin nauw betrokken bij de Bouwcampus als partner.

Organisatie

Een Vernieuwings-, Verandering- en Verbindingsteam (VVV) is in opdracht van het Bestuur en de initiatiefnemers bezig de Bouwcampus verder te ontwikkelen. Ze doen dit in nauwe samenspraak met de beoogde deelnemers.

Meer informatie vind u op de website van de Bouwcampus

Inmiddels heeft een groot aantal partners zich al aangesloten bij dit initiatief. Een actueel overzicht treft u aan op de website van de Bouwcampus.