0

SKB Showcase Amersfoort

De Alliantiebenadering wordt de komende jaren verder ontwikkeld in praktijkprojecten. Eén van de eerste is de SKB (Stichting Kennisoverdracht Bodem) showcase Amersfoort – Vallei en Veluwe. De gemeente Amersfoort, Waterschap Vallei en Veluwe, SBRCURnet, GrondRR en SKBodem werken voor dit project intensief samen met experts van verschillende organisaties.

Waarom is De Natuurlijke Alliantie belangrijk voor u?

Het Centraal Planbureau schat in dat Nederland vele miljarden kan besparen door nu actief in te spelen op de effecten van klimaatverandering. Waar mogelijk moeten we die effecten tegengaan. Dit vraagt om gebiedsgerichte langetermijnvisies, als kapstok voor verdere ontwikkelingen.

Hoe werkt De Natuurlijke Alliantie?

Via de Natuurlijke Alliantie ontwikkelen partners alternatieven voor gebiedsontwikkeling op regionale schaal. Per deelgebied of locatie wordt een maatwerkcombinatie gemaakt van haalbare ideeën en mogelijkheden.

Wat doet SBRCURnet?

SBRCURnet is één van de trekkers van het AlliantiePlatform. Vanuit die positie discussiëren we samen met een aantal deskundigen van uiteenlopende disciplines mee over het verdiepen, verbreden en uitdragen van de Alliantiebenadering. Die uitwerking gebeurt vooral in de vorm van praktijkprojecten, innovatieprojecten, lesmodules en voordrachten.

De SKB Showcase Amersfoort is een samenwerking van:Een overzicht van alle betrokken partijen bij de Natuurlijke Alliantie vindt u op de website van de Natuurlijke Alliantie