0

Resultaten

SBRCURnet heeft de projecten omgevormd tot projectexperimenten en heeft de opzet ervoor ontwikkeld in de vorm van drie modellen. Wij hebben op zowel programma- als ook projectniveau inhoudelijk geadviseerd en begeleid. Daarbij valt ook te denken aan het trainen van coaches (metacoaching).

Als onderdeel van de Ketensamenwerking Methodologie heeft SBRCURnet een monitoringssystematiek ontwikkeld:


schema

Drie modellen voor de experimentele opzet van de projectexperimenten door SBRCURnet:

1 functioneel, 2 dynamisch, 3 participatie

legenda: woco = woningcorporatie, con = consortium, pc = procescoach/coaching


Achtergrond

De context voor het ontwikkelen van de Ketensamenwerking Methodologie was het Energiesprongprogramma. Doel hiervan was het uitvoeren van  grootschalige renovatie van woningen uit de jaren ‘60/’70, in bewoonde staat, met hoge energiereductie als vereiste. Door de Ketensamenwerking Methodologie via de projecten van het Energiesprongprogramma te ontwikkelen  moest de methodologie praktisch toepasbaar en ook direct toetsbaar zijn.

Ketensamenwerking Methodologie is in deze context niet doorontwikkeld doordat het programma gaandeweg van koers is veranderd en  het invullen en opschalen van een bestaande aanbestedingsvorm steeds meer centraal stond.