0

Nieuwbouwlabel: scores tot A++++!

Vanaf 1 juli 2013 wordt een nieuw energielabel in gebruik genomen, speciaal gericht op nieuwbouwwoningen. Dit nieuwbouwlabel (ook wel opleveringslabel of energielabel nieuwbouw genoemd) wijkt af van het bestaande energielabel.

Het nieuwbouwlabel is vooral bedoeld om een belangrijk concurrentievoordeel te verwerven op de bestaande bouw. U kunt met dit label namelijk scores behalen tot A++++ . Een daartoe bevoegd EPN adviseur gaat dit label afgeven. Kijk voor meer informatie op www.nieuwbouwlabel.nl

Wat levert kwaliteitsborging op?

  • Energiezuinige, comfortabele nieuwbouwprojecten, die voldoen aan alle ventilatie- en prestatie-eisen in het Bouwbesluit;
  • Een Energielabel, waardoor de koper de garantie heeft dat het project aan alle eisen voldoet;
  • Minder bouwfouten, dus minder kosten en meer kwaliteit.

Wat doet SBRCURnet?

In opdracht van het Lente-Akkoord voert SBRCURnet de organisatie uit van een aantal voorlichtingsbijeenkomsten, om de markt te informeren over kwaliteitsborging voor nieuwbouw. Het Lente-akkoord heeft als doelstelling: 50% energiereductie voor de nieuwbouw in 2015. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Andere insteek voor nieuwbouw

Het huidige energielabel voor woningen voldoet prima voor de bestaande bouw. Zodra met deze bestaande methode echter een energielabel wordt bepaald voor nieuwbouw dan wordt de score meestal niet beter dan een A-label terwijl A+ en A++ veelal uitzonderingen zijn. Daarom is op initiatief van de Lente-akkoord partijen besloten om voor nieuwbouw een andere insteek te kiezen die aansluit bij de EPC berekeningsmethodiek.